ICS for superbrugere

​Har du som ICS superbruger et ønske om at få ny inspiration og styrke din kompetencer som faglig sparringspartner for dine kolleger? Dette 3-dags metodekursus giver dig viden og konkrete metoder og redskaber, som du kan anvende direkte i din faglige praksis som superbruger.

Sted

Online

Pris

0 kr.

Dato

28.09.2022 - 14.11.2022

Ansøgningsfrist

31.08.2022

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Metodekursus

Om kurset

 • ​Når du har gennemført dette 3-dags kursus, vil du have indsigt i og redskaber til at understøtte jeres arbejde med at udvikle høj kvalitet i arbejdet med ICS og til at indgå som ICS-faglig sparringspartner.

  Du bliver bedre til:

  • At identificere og udvikle kvaliteten i jeres daglige sagsbehandling
  • At udarbejde en konkret, praksisnær implementeringsplan
  • At understøtte anvendelsen af det teoretiske fundament i ICS 
  • At understøtte en systematisk sagsbehandling med gennemgående anvendelse af ICS
  • At facilitere møder med anvendelse af ICS redskaber
  • At være faglig sparringspartner for dine kolleger
 • ​På kurset vil du arbejde med, hvordan du som ICS superbruger kan bidrage til at understøtte god kvalitet i sagsbehandlingen med ICS. Du bliver klædt på som implementeringsagent, som fagligt fyrtårn i ICS og som sparringspartner. Du kommer til at arbejde konkret med afsæt i din egen praksis samt øve anvendelsen af ICS-redskaber og ICS-faglige sparring med magneter.

  Du arbejder med tre områder:

  Superbrugeren som forandrings- og implementering

  • Teori om forandringsdynamikker og implementeringsprocesser
  • Superbrugerens roller og opgaver – og samspil med ledelsen
  • Kvalitet i sagsbehandlingen – analyse af din egen praksis igennem konkrete værktøjer
  • Udarbejdelse af en konkret implementeringsplan for dig / din arbejdsplads

  Superbrugeren som fagligt fyrtårn

  • Kvalitet i sagsbehandlingen – de fire kvalitetspejlemærker i praksis
  • Det teoretiske perspektiv i ICS 
  • Systematisk sagsbehandling med ICS og tilhørende redskaber
  • Fokus: hvordan bidrager jeg til, at vi arbejder med høj kvalitet i praksis

  Superbrugeren som faglig sparringspartner

  • Facilitering i et proces- og læringsperspektiv
  • Gamemastermodellen og faciliteringsværktøjer
  • Mødefacilitering med ICS-magneter
  • ICS-faglig sparring – den refleksive og den løsningsfokuserede sparringsmodel

  Kurset er tilrettelagt med en aktionslæringstilgang. Det betyder, at du efter hver kursusdag arbejder videre med et udvalgt område, du ønsker at afprøve imellem kursusdagene.

  På din arbejdsplads indgår du i læringsfælleskaber / makkerskaber, som er et forum til gensidig refleksion og støtte i processen. På den måde arbejder du gradvist med at omsætte kursusindholdet i egen praksis.

 • ​Kurset er for både nye og erfarne ICS superbrugere og ledere fra myndighedsområdet, der arbejder med ICS i børne- og familieafdelinger, både fra det sociale område og børnehandicapområdet.

  Du kan fx være myndighedsrådgiver, konsulent eller teamleder med opgaver som ICS superbrugere i relation til kolleger eller medarbejdere. På lokale forløb kan udvalgte nøglepersoner fra det interne udførerområde deltage.

  Der skal være minimum 10 deltagere på kurset. Har I udfordringer med at samle det antal, så kontakt os gerne og vi vil prøve at finde en løsning.

 • ​Kurset afholdes over tre dage, som gennemføres med ca. 3 ugers mellemrum. Der veksles mellem undervisning og afprøvning i egen praksis imellem kursusdagene. Du vil opleve dialogbaseret undervisning, praksistræning med egne sager, refeksionsopgaver, øvelse i brug af ICS redskaber til faglig sparring samt udvælgelse af prøvehandlinger, hvor ICS-superbrugerrollen omsættes og trænes i egen praksis.

  OBS. Grundet Corona restriktionerne afvikles kurset på nuværende tidspunkt alene som online.

  Kurserne afvikles på følgende måder:
  - som online undervisning alle tre dage fra start til slut
  - som blended undervisning med endags fysisk fremmøde og to dage online
  - undervisning med fysisk fremmøde på alle tre dage fra start til slut.

  På lokale kurser drøftes kursusformen med den/de rekvirerende kommuner.

  Kursusleverandør
  Metodekurset for ICS Superbrugere udbydes af VIA University College og Københavns Professionshøjskole

Kontakt

lmel480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Annemette-Matthiessen.jpg

Faglig kontakt