Idrætscertificering af dagtilbud

​Fodbold, håndbold, badminton, gymnastik. Idræt fylder meget i hverdagen i de danske familier, og hvad nu hvis også jeres dagtilbud kunne profilere sig af at være en ”Idrætsinstitution,” hvor personalet har indgående viden om kroppen?

Fakta

 • Uddannelsestype
  Skræddersyet til organisationen

Om kurset

 • ​Idrætscertificeringsforløbet opererer på 2 niveauer, hvor både medarbejdere og ledere får kompetencer til arbejdet og implementeringen af bevægelse i institutionen. Personalet får grundig viden og erfaring med idræt, motorik og bevægelse, mens læreplanerne kommer til at indeholde et naturligt fundament i hverdagen.

  Idrætsdagtilbuddet kommer dermed til at have medarbejdere, som:

  • kan udvikle og igangsætte inkluderende meningsfulde aktiviteter med børnene.
  • kan deltage legende og nærværende i de (kaotiske) børneinitierede aktiviteter.
  • kan iagttage og beskrive børnenes legerelationer og udvikling (læring).
  • kan være meningsfulde rollemodeller for børnenes idræt, leg og bevægelse.
  • kender lokale idrætsforeningers tilbud til børn og aktivt indgå i samarbejde med foreningerne
  • kompetencer til at anvende og udvikle idrætsdiscipliner til konkret anvendelse i institutionen.

  Idrætsdagtilbudslederne får kompetencer til at:

  • sikre implementering af bevægelse på institutionen
  • sikre bevægelse i institutionernes læreplaner
 • ​Kursusforløbet er på 36 timer og afvikles over 18 måneder.

  Indholdet er:

  • Introforløb på 3 timer
  • Tre kurser á 10 timer (fredag - lørdag)
  • Et afsluttende møde på 3 timer.

  Integreret i forløbet gennemføres et procesforløb med ledelsen.

  Personalet kommer til at:

  • få teoretisk grundlag og færdighedsmæssige kompetencer til at anvende pædagogisk idræt som metode i det pædagogiske arbejde.
  • få etableret et fælles sprog, samt fælles lærings-, udviklings- og refleksionsrum.
  • få viden om barnets motoriske udvikling og kompetencer til at anvende den viden i opbygningen af et kropsligt læringsmiljø.

  NB: Såfremt institutionen har gennemført ’Idræt, leg og bevægelse’ afvikles kurset med færre timer.

  Certificering og re-certificering
  Idrætsinstitutionen certificeres af DIF-VIA umiddelbart efter kursus 3. Certificeringen er gældende i 3 år og følges op med dialog og spørgeskema og evt. kursusdag alt efter behov.

  Læringsforum for Idrætsinstitutioner
  Lederne i certificerede institutioner kan blive en del af ’Læringsforum for idrætsinstitutioner’ med to årlige træf. Se mere her (skal være et link til beskrivelse af ”Læringsforum for idrætsinstitutioner”- tilbuddet skal først udarbejdes)

  Konference
  Alle certificerede idrætsinstitutioner bliver årligt inviteret til idrætskonference.

 • ​Det samlede personale i daginstitutionen: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver, integrerede institutioner.

 • ​Forløbet er sammensat med en kombination af oplæg, dialog, refleksion, gruppearbejde, samt kropslige aktiviteter som understøtter læringen. Efter hvert kursus arbejder personalet med praksisnære opgaver, som debatteres den efterfølgende kursusdag.

Kontakt

ahal480x480.jpg

Faglig kontakt