Inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

Tilføj som favorit
​Nyeste tal fra Esbjerg Kommune viser, at i de af kommunens børnesager hvor der har været foretaget familierådslagning er 44 procent blevet arkiveret. Tallene taler for sig selv. Der er et stort forandringspotentiale, når vi som professionelle systematisk involverer barnet/den unge, dennes familie og netværk i problemløsningen, og på en måde, hvor ansvaret ikke bliver familiens alene. Men hvordan griber vi familierådslagning og netværksmøder an i praksis? Hvad siger forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området? Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

​Kurset giver dig øget viden og redskaber i praksisnære metoder, der styrker inddragelse af udsatte børn og unge og deres familier.

På kurset får du:

  • Kendskab til praksisnære inddragende metoder, der virker: Det inddragende netværksmøde og familierådslagning.
  • Viden om den lovgivningsmæssige ramme for inddragelse af barnet, den unge, familien og netværket - og hvad, der fremmer et godt samarbejde.
  • Indblik i relevant socialfaglig og forskningsbaseret viden om betydningen af inddragelse for barnet, dets familie og netværk.

Se alle kurser på boernekataloget.dk og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Kurset opdaterer dig på lovgrundlaget for inddragelse og præsenterer forskningsbaseret viden, der underbygger, hvorfor inddragelse er vigtig, betydningen for samarbejdet, samt hvad, der fremmer et godt samarbejde.

Derudover får du indblik i to effektfulde og evidensbaserede inddragende praksismetoder:

  • Det inddragende netværksmøde
  • Familierådslagning

Begge metoder lægger op til en aktiv og central rolle for familien og det private netværk, når der skal træffes beslutninger og aftaler vedrørende barnet eller den unge.

Der sættes fokus på erfaringerne med de to inddragende metoder.

Du får en kort gennemgang af metoderne, deres videngrundlag og struktur, målgruppe, effekt og centrale overvejelser omkring implementering.

Kursusleverandør er Seminarer.dk

Læs hele beskrivelsen

Øvrige12.12.2018

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 16.00

Se mere info

Sted

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved

Aktivitetsnummer

696218233

Pris

320.00

Ansøgningsfrist

12.11.2018

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Alle medarbejdere, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge, f.eks. sagsbehandlere, lærere og pædagoger på såvel det almene område som i dag- og døgnforanstaltninger, SSP- medarbejdere, sundhedsplejersker og psykologer.

Desuden vil kurset være relevant for gadeplansmedarbejdere, opsøgende klubmedarbejdere og medarbejdere fra den boligsociale indsats.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Videnkurser
Tilføj som favorit

Læs mere om Inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

Kontakt

kikl480x480.jpg

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

kikl480x480.jpg
Avatar-profilbillede-Q.jpg

Christina Berner Jensen

Faglig kontaktperson

+45 51 36 87 97

Christina@seminarer.dk

Christina Berner Jensen

Faglig kontaktperson

+45 51 36 87 97

Christina@seminarer.dk

Avatar-profilbillede-Q.jpg