Kursus

Netværksinddragende metoder

​Flere undersøgelser peger på, at når børn, forældre og netværk inddrages i problemløsningen, opstår muligheden for et stort forandringspotentiale, da det medvirker til større empowerment, forståelse og ejerskab i forhold til løsningen.

Sted

Pris

0.00 kr.

Dato

01.01.2020 - 31.12.2020

Ansøgningsfrist

31.12.2020

Ledighed

Ledige pladser

Skræddersyet

Bestil forløbet som særligt tilrettelagt til en medarbejdergruppe i din organisation/virksomhed.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Børnekataloget Praksiskursus

Om kurset

 • ​I får som organisation kendskab til netværksinddragende metoder og får grundlæggende erfaringer med brugen af de centrale elementer i metoden/-erne.

  Kurset giver dig:

  • Viden om betydningen af inddragelse for barnet/den unge, familien og netværket for samarbejdet og selve sagsbehandlingen
  • Indsigt i, hvordan man kan skabe gode rammer for inddragelse, deltagelse og medbestemmelse i forhold til løsninger og målsætninger
  • Viden om, hvornår det giver mening at anvende netværksinddragende metoder, og hvordan barnet/den unge, familien og netværket motiveres.
  • Erfaring med at anvende de centrale elementer af netværksinddragende metoder
  • Indsigt i de praktiske forhold man skal være opmærksom på, når man implementerer netværksinddragende metoder i praksis
 • ​På kurset får du indsigt i konkrete netværksinddragende metoder samt træning i brugen af den eller de valgte metode(r) til samarbejdet med børn, unge, forældre og netværk. Der vil være fokus på, hvordan man kan skabe gode rammer for inddragelse, hvornår det er meningsfuldt at anvende metoderne, og hvordan man kan arbejde med inddragende metoder i forhold til opfølgning på indsatser og foranstaltninger.

  Kurset er et 5 dages modulopbygget forløb der, efter kommunens ønsker og behov, sammensættes af obligatoriske moduler og valgfri moduler.

  Obligatoriske moduler

  • Ledelsesdag
  • Opfølgning
  • Opfølgning og implementering af praksiskurset

  Valgfri moduler

  • Netværksinddragende metoder (Det inddragende netværksmøde, Familierådslagning, Den løsningsfokuserede tilgang og Signs of Safety)
  • Det svære samarbejde
  • Samordneruddannelse
 • ​Kurset er for ledere og myndighedssagsbehandler på udsatte børn- og ungeområdet. Derudover er kurset ligeledes for dig som arbejder inden for det almene område eksempelvis i dagtilbud, skoler, PPR eller som leverandør af indsatser.

 • ​Kurset veksler mellem teori og praksis ud fra både et juridisk og et socialfagligt perspektiv.

  Der arbejdes dialogbaseret gennem øvelser og cases, der afspejler de typiske udfordringer i arbejdet.

  Hvordan de forskellige moduler sammensættes aftales ved et formøde ud fra kommunens konkrete problemstillinger, ønsker og valgte fokusområde.

  Kursusleverandør
  Seminarer.dk

Kontakt

kikl480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Marianne-Krøl-Wollbrecht480x4802019.jpg

Faglig kontakt