Samarbejde og netværk i forebyggelse af ungdomskriminalitet

Tilføj som favorit
​Inddragelsen af familien og den unges netværk samt samarbejdet med professionelle og andre aktører i civilsamfundet er centralt i den forebyggende indsats over for ungdomskriminalitet og rekrutteringen til rocker- og bandegrupperinger. På kurset involveres både ledelse og medarbejdere fra det tværfaglige samarbejde i kommunen. Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

​Deltagelse i kurset skal understøtte den enkelte kommunes helhedsorienterede og sammenhængende forebyggende indsats i forhold til ungdomskriminalitet og rekruttering til rocker- og bandegrupperinger gennem et særligt fokus på inddragelsen af familien og den unges netværk og etablering af samarbejder med andre aktører i det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Se alle kurser på boernekataloget.dk og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Kurset er opbygget således, at der er et indledende møde med ledelsen og relevante medarbejdere, en kursusdag målrettet ledelsen, fire kursusdage målrettet ledelse og medarbejdere samt eventuelle andre samarbejdspartnere fra civilsamfundet og endelig et opfølgningsmøde med ledelsen. Før det indledende møde skal kommunen udvælge et eller to udviklingsområder, som de ønsker at arbejde med som gennemgående case(s) i praksiskurset.

Lederdag
På kursets første dag foretages en analyse af udfordringerne. På den baggrund defineres og prioriteres indholdet på kursusdagene, og der udarbejdes en forandringsteori til de prioriterede udviklingsområder og en strategi for implementering af nye indsatser.

 • 4 medarbejderdage
  SPUK vil på kursets fire øvrige kursusdage undervise i tre typer moduler:

  Obligatoriske moduler, bl.a. en generel introduktion til:
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Forebyggelsestrekanten
 • Ungdomskriminalitet
 • Problemskabende ungegrupperinger
 • Bande- og rockergrupperinger
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Love og regler vedr. unge kriminalitetstruede eller kriminel adfærd, samt ift. kriminalitetsforebyggelse
 • Aktører og roller i det kriminalitetsforebyggende arbejde
 • Udveksling af oplysninger i det kriminalpræventive arbejde
 • Inddragelse af familie og netværk i kriminalitetsforebyggelsen.

Valgfri moduler på baggrund af de temaer, som ledelsen udvælger på lederdagen.

Opfølgning på kommunens udviklingsområde(r). Det forventes, at den/de ledere, der har ansvaret for implementeringen af de valgte udviklingsområder, deltager på alle medarbejderdage.

½ implementeringsdag med ledelsen
Der vil være et afsluttende møde 2-3 måneder efter sidste medarbejderdag, som vil fokusere på at sikre implementering og opfølgning af nye eller forbedrede strategier og metoder.
Kursusleverandør er SPUK – Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS.

Se alle kurser på boernekataloget.dk og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs hele beskrivelsen

Øvrige01.01.2018 - 31.12.2018

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

Aftales med rekvirenten

Aktivitetsnummer

696217700

Pris

Kurset er gratis og kan rekvireres løbende

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Rekvirer kursus
Hvem kan deltage

Kurset er henvendt kommunale ledere og medarbejdere samt eventuelle samarbejdspartnere i kommuner, der har udfordringer med ungdomskriminalitet og med unge, som indgår i eller er i risiko for at blive en del af rocker- eller bandegrupperinger.

Deltagerantal
Min. 15
Max. 40

Sådan foregår undervisningen

Der arbejdes med kursisternes egne cases i undervisningen. Undervisningen består af korte oplæg, afprøvning på egne cases i grupper og derefter fælles dialog om anvendeligheden af det afprøvede.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Praksiskurser
Tilføj som favorit

Kontakt

lmel480x480.jpg

Lene Melchiorsen

Administrativ partner

+45 87 55 19 64

lmel@via.dk

Lene Melchiorsen

Administrativ partner

+45 87 55 19 64

lmel@via.dk

lmel480x480.jpg
Klaus-G-Henriksen480x480.jpg

Klaus Goldschmidt Henriksen

Faglig kontaktperson

+45 26 18 26 84

klaus@spuk.dk

Klaus Goldschmidt Henriksen

Faglig kontaktperson

+45 26 18 26 84

klaus@spuk.dk

Klaus-G-Henriksen480x480.jpg