Systematik i sagsbehandlingen – fra underretning til afslutning af sagen

Tilføj som favorit
​Systematik er en af hovedhjørnestenene i at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. I dette praksiskursus involveres både ledelse og medarbejdere. Ledelsen tilbydes ca. 1½ dag med fokus på at kvalificere lokale strategier og sikre implementering af valgte metoder, mens medarbejderne tilbydes et 4-dages praksisnært og lokalt tilpasset kompetenceudviklingsforløb, der med fokus på systematik vil kvalificere indsatsen og styrke lovmedholdelighed og kvalitet i sagsbehandlingen. Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

Kurset skal sikre at kommunen får etableret en systematik i sagsgangene, der sikrer lovmedholdelighed og kvalitet i sagsbehandlingen.

Kursisternes udbytte
Der er opstillet læringsmål for kursisterne indenfor de ca. 20 undervisningstemaer i Temakataloget. Ud over det faglige udbytte fra det enkelte tema, vil kursisterne også få en bevidsthed om vigtigheden af en fælles systematik i sagsarbejdet.

Kommunens udbytte
Kommunens udbytte af kurset er, at den fælles systematik i sagsarbejdet i børne- og familiesager styrkes. Den fælles systematik styrker ledelsens muligheder for dels at sikre lovmedholdelighed og dels at sikre den kvalitet, der er udtryk for kommunens serviceniveau i overensstemmelse med kommunens sammenhængende børnepolitik.

Rekvirering af praksiskurser skal ske i overensstemmelse med en ledelsesmæssig beslutning i den kommunale forvaltning.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Kurset er bygget op, så det bedst muligt rammer den enkelte kommunes behov for at styrke den fælles systematik i sagsbehandlingen. Kurset retter sig både mod kommuner, der som fælles faglig metode har ICS (Integrated Children’s System) og kommuner, som har SoS (Signs of Safety). 

1 lederdag for kommuner, der ikke er i et Task Force-forløb
På lederdagen arbejdes med afklaring og prioritering af kommunens behov i forhold til at styrke systematikken i sagsbehandlingen. Der holdes korte oplæg om situationsbestemt ledelse og implementeringsstrategi. Oplæggene lægger op til, at ledelsen udarbejder en implementeringsplan for de temaer, der bliver undervist i på kurset. Undervisningstemaerne udvælges på lederdagen i forhold til den behovsafdækning, der finder sted på dagen. Der skal være temaer for alle dele af et børnesagsforløb (underretning, børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning/afslutning). Undervisningstemaerne udvælges ud fra et Temakatalog, der omfatter ca. 20 forskellige temaer.

4 medarbejderdage
Hvor der undervises i de temaer, ledelsen udvælger på lederdagen. Der er plads til to temaer pr. dag – dog afhængigt af tema og ledelsens prioritering af temaer. Der er kun et obligatorisk tema på medarbejderdagene, og det er den første formiddag, hvor medarbejderne arbejder med tidslinjer i det samlede børnesagsforløb (underretning, børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning/afslutning).

½ implementeringsdag med ledelsen
Dagen afvikles 2-3 måneder efter sidste medarbejderdag. På dagen følges op på de strategier, ledelsen lagde på lederdagen.

Kursusleverandør er SPUK – Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS.

Læs hele beskrivelsen

Øvrige01.01.2018 - 31.12.2018

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

Aftales med rekvirenten

Aktivitetsnummer

893115070

Pris

Kurset er gratis og kan rekvireres løbende

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Rekvirer kursus
Hvem kan deltage

​Ledere og sagsbehandlere i kommunale myndighedsafsnit.

Deltagerantal
Min. 20
Max. 40

Sådan foregår undervisningen

​Der arbejdes med kursisternes egne sager i undervisningen. Undervisningen består af korte oplæg, afprøvning på egne sager i små grupper (to personer) eller større grupper (max. otte personer) og derefter fælles dialog om anvendeligheden af det afprøvede.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Praksiskurser
Tilføj som favorit

Kontakt

lmel480x480.jpg

Lene Melchiorsen

Administrativ partner

+45 87 55 19 64

lmel@via.dk

Lene Melchiorsen

Administrativ partner

+45 87 55 19 64

lmel@via.dk

lmel480x480.jpg
Avatar-profilbillede-M.jpg

Peter Jensen

Faglig kontaktperson

+45 28 10 02 88

peter@spuk.dk

Peter Jensen

Faglig kontaktperson

+45 28 10 02 88

peter@spuk.dk

Avatar-profilbillede-M.jpg