Ungemodul

På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. På den måde mødes de unge af en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Forskningen viser en øget risiko for hjemløshed blandt unge ved kritiske overgange, eksempelvis fra anbringelse, indlæggelse, fængsel, afbrydelse af eller skift i uddannelse med mere. Dette taler for en mere systematisk opmærksomhed i sociale indsatser på at forebygge hjemløshed ved disse overgange.

  Kurset giver dig:

  • viden om forebyggelse af hjemløshed målrettet unge.
  • viden, der gør dig i stand til bedst muligt at kunne støtte unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed i deres særlige udfordringer.
  • Viden om de specialiserede støttemetoder CTI og ICM i relation til unge.
 • ​I arbejder med:

  • hvem er de unge, og hvad kræver det særligt for at arbejde med de unge
  • kritiske overgange og hvordan man systematisk og fokuseret kan arbejde med indsatser, der forebygger hjemløshed
  • CTI- og ICM-metoder på ungeområdet, herunder også et brush up på HF4Y

  Særligt fokus på unge og:

  • relevante boligløsninger, der kan indtænkes i indsatsen
  • hvilke beskæftigelses- og uddannelsesorienterede indsatser, der kan inddrages til at forandre den unges livssituation
  • hvilke sociale netværk, herunder familierelationer, der kan inddrages for at øge den unges sociale inklusion, beskyttelse og livskvalitet
  • hvad indsatsen skal fokusere på for at medtænke den unges livsstil og sundhed som en del af den helhedsorienterede indsats med den unge i centrum
  • hvordan indsatsen kan medtænke traumer og deres betydning for den unge
  • hvordan forebyggelse af tilbagevenden til hjemløshed kan indgå i indsatsen?
 • Kurset er relevant for dig, der til dagligt arbejder med unge fx som kontaktperson eller CTI eller ICM medarbejder. Også medarbejdere fra fx den kommunale ungeindsats, det kommunale hjemløshedsteam, myndighed eller udførere kan drage nytte af kurset.

 • Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og øvelser.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt