Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed

​Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Kursus

Om kurset

 • Du vil på kurset blive introduceret til international forskning, som viser sammenhæng mellem traumer i barndommen og senere hjemløshed. Traumer kan for eksempel være et resultat af overgreb, omsorgssvigt, eller at der i familien er misbrug, vold, psykisk sygdom eller familiemedlemmer indsat i fængsel. Særligt overgreb og omsorgssvigt er stærke indikatorer for traumer.

  Kurset giver dig:

  • viden om at arbejde med en mentaliseringsbaseret behandling, herunder ÅBENT og STORM, som konkrete metoder du kan integrere i dit arbejde med borgere, herunder unge i risiko for eller i hjemløshed
  • viden til at inspirere din relationelle praksis med udgangspunkt i mentaliseringsteori 
  • viden om, hvad det vil sige at arbejde traumeinformeret, og hvordan det kan hænge sammen med borgerens trivsel og recoveryproces.
 • ​Du arbejder med: 

  • Housing First og Housing First for Unge, herunder recovery
  • traumer og traumers natur, sekundær traumatisering og hvordan traumer kommer til udtryk hos den unge eller voksne
  • mentalisering som en traumeinformeret tilgang
  • hvordan man arbejder mentaliseringsbaseret med unge og voksne i risiko for eller allerede ramt af hjemløshed.
 • Kurset er relevant for dig, der arbejder som myndighedssagsbehandler eller leverandør fx kontaktpersoner til unge, mentorer, bostøttemedarbejdere, støttekontaktpersoner, sociale viceværter med mere.

  Kurset henvender sig også til dig, som i regi af frivilligt arbejde møder borgere i hjemløshed.

  Bemærk: Kurset er en forudsætning for at deltage i metodekurset i traumer og hjemløshed.

 • ​Undervisningsformen vil være en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksioner og øvelser.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt