Voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Tilføj som favorit
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Kurset indfører dig i de nye regler, så du kan træffe nødvendige myndighedsafgørelser og bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar. Kurset er en del af børnekataloget.

Dit udbytte

Når du har gennemført kurset, har du viden om bestemmelserne i voksenansvarsloven.

Du bliver i stand til at:

  • Understøtte, at anbringelsesstederne drager den fornødne omsorg
  • Træffe de nødvendige myndighedsafgørelser på et kvalificeret grundlag
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

 

Du vil blive præsenteret for voksenansvarsloven ud fra et særligt myndighedsperspektiv suppleret med eksempler fra praksis.For at sikre, at den nye viden kan omsættes til praksis, vil du blive præsenteret for ideer til, hvordan I kan arbejde videre med relevante arbejdsgange, der kan støtte implementering.

Du arbejder med disse spørgsmål og emner:

Hvornår har du pligt til at træffe afgørelse efter voksenansvarsloven i forhold til et anbragt barn?

  • Kontrol med kommunikation og anvendelse af alarm og pejlesystemer under anbringelsen
  • Indgreb i bevægelsesfriheden
  • Anbringelse på delvis lukket afdeling/institution
  • Anbringelse på sikret institution og særligt sikret afdeling
Hvordan skal du gennem dit personrettede tilsyn sikre, at anbringelsesstedet lever op til sit voksenansvar?
  • Vurdering af anbringelsens kvalitet kræver kendskab til voksenansvarsloven
  • Hvad er dine opgaver i forhold til anbringelsesstedets indberetning om magtanvendelse?
  • Hvordan bruger du aktivt reglerne om voksenansvar i opfølgningsarbejdet?
Implementering
  • Hvordan implementerer I arbejdsgange, der kvalificerer myndighedsafgørelser og det personrettede tilsyn?

Kursusleverandør er SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS.

Se alle kurser på boernekataloget.dk og læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs hele beskrivelsen

Øvrige27.11.2018

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 08.30 - 16.00

Se mere info

Sted

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N

Aktivitetsnummer

696218487

Pris

320.00

Ansøgningsfrist

16.10.2018

Online tilmelding
Hvem kan deltage

Kurset er rettet mod kommunale ledere og myndighedssagsbehandlere, der arbejder med anbragte børn og unge på både det psykosociale område og på specialområdet.

Sådan foregår undervisningen

Formen er en kombination af oplæg understøttet af praktiske eksempler leveret af undervisere med praktisk erfaring fra såvel myndighedsområdet, som fra arbejde med anbringelsessteder.

Fakta

Uddannelsestype
Børnekatalogkurser Videnkurser
Tilføj som favorit

Læs mere om Voksenansvar overfor anbragte børn og unge

Kontakt

kikl480x480.jpg

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

Kirsten Klynge

Administrativ partner

+45 87 55 19 60

kikl@via.dk

kikl480x480.jpg
Klaus-G-Henriksen480x480.jpg

Klaus Goldschmidt Henriksen

Faglig kontaktperson

+45 26 18 26 84

klaus@spuk.dk

Klaus Goldschmidt Henriksen

Faglig kontaktperson

+45 26 18 26 84

klaus@spuk.dk

Klaus-G-Henriksen480x480.jpg