Afgangsprojekt - AU i offentlig forvaltning og administration

Tilføj som favorit
​Med afgangsprojektet afslutter du din Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration. Her bringer du den viden og læring, du har tilegnet dig gennem uddannelsen i spil, og du får mulighed for at fordybe dig i en konkret ledelsesmæssig problemstilling fra din hverdag.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, har du en fuld Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration. På modulet dokumenterer du dit samlede udbytte af uddannelsen ved at vise overblik over og bruge relevante teorier og metoder.

Du bliver bedre til at:

 • Identificere, formulere, afgrænse, analysere og vurdere en større, og for din praksis, relevant ledelsesmæssig problemstilling
 • Bidrage med løsninger af praksisnære problemer gennem et metodisk og analytisk korrekt grundlag
 • Opstille og argumentere for løsningsforslag og handlemuligheder
 • Bidrage til udvikling, fortolkning og formidling af mål og strategier for din problemstilling
 • Bruge din viden om ledelsesteorier og -metoder på en reflekteret og begrundet måde
 • Reflektere over din ledelsespraksis og egne udviklingsmål
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport på maksimalt 50 sider og et mundtligt forsvar heraf. Det er muligt at skrive sammen i grupper af maksimalt fire studerende.

I afgangsprojektet skal du:

 • Relatere dit arbejde til de moduler, du har haft gennem uddannelsen. På den måde får du inddraget de relevante teorier, metoder og modeller til din selvvalgte problemstilling
 • Formulere og afgrænse din problemstilling, hvorefter du skal vurdere, vælge og anvende en relevant faglig metode
 • Gå kritisk til værks i arbejdet med kilder og dermed forstå betydningen af datakvalitet
 • Præsentere din undersøgelse i rapportform
 • Præsentere, begrunde og perspektivere dine resultater og konklusioner ved din mundtlige eksamination

Det afsluttende modul er fokuseret omkring dit arbejde med det afsluttende projekt. Det består derfor af:

 • Undervisning i metodeteori og anden relevant teori
 • Individuel og fælles vejledning, sparring og coaching
Læs hele beskrivelsen

Aarhus28.02.2020 - 19.06.2020

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

649120004

Pris

8900.00

Ansøgningsfrist

06.01.2020

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​​​Afgangsprojektet er for dig der ønsker at færdiggøre Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration.

Få gratis uddannelse
Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

Sådan foregår undervisningen

​På modulet veksles der mellem vejledning, undervisning og selvstudium.

Adgangskrav

​Afgangsprojektet er det afsluttende modul på den samlede Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration.

Du kan afslutte afgangsprojekteksamen, når du har bestået de tre øvrige obligatoriske moduler på uddannelsen samt to valgfag.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
15
Modulkategori
Afgangsprojekt
Tilføj som favorit

Kontakt

mafn480x480.jpg

Maria Fredberg Nikolajsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 81

mafn@via.dk

Maria Fredberg Nikolajsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 81

mafn@via.dk

mafn480x480.jpg
anlu2019480x480.jpg

Anne Lund

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 20

anlu@via.dk

Anne Lund

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 20

anlu@via.dk

anlu2019480x480.jpg