Afgangsprojekt - AU i offentlig forvaltning og administration

​Med afgangsprojektet afslutter du din Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration. Her bringer du den viden og læring, du har tilegnet dig gennem uddannelsen i spil, og du får mulighed for at fordybe dig i en konkret ledelsesmæssig problemstilling fra din hverdag.

Sted

Aarhus

Pris

8700 kr.

Dato

27.08.2021 - 21.01.2022

Ansøgningsfrist

14.06.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

8700 kr.

Dato

01.02.2022 - 17.06.2022

Ansøgningsfrist

02.01.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du en fuld Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration. På modulet dokumenterer du dit samlede udbytte af uddannelsen ved at vise overblik over og bruge relevante teorier og metoder.

  Du bliver bedre til at:

  • Identificere, formulere, afgrænse, analysere og vurdere en større, og for din praksis, relevant ledelsesmæssig problemstilling
  • Bidrage med løsninger af praksisnære problemer gennem et metodisk og analytisk korrekt grundlag
  • Opstille og argumentere for løsningsforslag og handlemuligheder
  • Bidrage til udvikling, fortolkning og formidling af mål og strategier for din problemstilling
  • Bruge din viden om ledelsesteorier og -metoder på en reflekteret og begrundet måde
  • Reflektere over din ledelsespraksis og egne udviklingsmål
 • ​Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport på maksimalt 50 sider og et mundtligt forsvar heraf. Det er muligt at skrive sammen i grupper af maksimalt fire studerende. 

  I afgangsprojektet skal du:

  • Relatere dit arbejde til de moduler, du har haft gennem uddannelsen. På den måde får du inddraget de relevante teorier, metoder og modeller til din selvvalgte problemstilling
  • Formulere og afgrænse din problemstilling, hvorefter du skal vurdere, vælge og anvende en relevant faglig metode
  • Gå kritisk til værks i arbejdet med kilder og dermed forstå betydningen af datakvalitet
  • Præsentere din undersøgelse i rapportform
  • Præsentere, begrunde og perspektivere dine resultater og konklusioner ved din mundtlige eksamination

  Det afsluttende modul er fokuseret omkring dit arbejde med det afsluttende projekt. Det består derfor af:

  • Undervisning i metodeteori og anden relevant teori
  • Individuel og fælles vejledning, sparring og coaching
 • ​​​Afgangsprojektet er for dig der ønsker at færdiggøre Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration.

  Få gratis uddannelse
  Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

 • ​På modulet veksles der mellem vejledning, undervisning og selvstudium.

 • ​Afgangsprojektet er det afsluttende modul på den samlede Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration.

  Du kan afslutte afgangsprojekteksamen, når du har bestået de tre øvrige obligatoriske moduler på uddannelsen samt to valgfag.

Kontakt

sukr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

anlu2019480x480.jpg

Faglig kontakt