Modul

At møde mennesker med psykiske vanskeligheder/diagnoser

​Møder du ind imellem borgere med psykiske vanskeligheder eller diagnoser? Savner du en forståelsesramme for, hvordan du i dit professionelle arbejde uden for psykiatrien bedst muligt kan møde borgere, der har psykiske problemer? Så læs videre!

Fakta

Om modulet

 • Når du har deltaget på modulet opnår du:

  • viden om psykiske vanskeligheder, og diagnoser fra forskellige perspektiver
  • viden om indsatsers betydning for borgeren
  • færdigheder i at kunne analysere, vurdere, formidle samt anvende de muligheder du opdager i mødet med borgeren
  • kompetencer til at kunne opnå en god kontakt til borgeren, og herigennem at kunne håndtere og gennemføre relevante indsatser i samarbejde med borgeren

  Efter modulet kan du anvende den viden og erfaring du har i forvejen i mødet med borgeren. Nu på en måde, der tager udgangspunkt i borgerens særlige vanskeligheder.

 • Modul Vf4: Mødet med mennesker med sindslidende

  Du introduceres til behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien gennem den nyeste og mest aktuelle viden ift. de tilgange og ansvarsområder der er på de to forskellige områder. Gennem en forståelse af, hvad det vil sige, at have psykiske vanskeligheder eller en psykiatrisk diagnose, får du et indblik i borgerens situation.

  På modulet er der lagt stor vægt på, at du vil sætte de erfaringer, du allerede har i spil ift. de andre studerende. Både dine egne og andres erfaringer kvalificeres løbende i anvendelsen af den nye viden i praksis og gennem diskussioner på holdet.

  Du kommer til at arbejde med:

  • dit møde med borgeren ift. dine særlige arbejdsområder
  • bio, psyko, socialt, materielt og åndeligt perspektiv på mødet med borgeren
  • borgers eget perspektiv på egen situation
  • brugbare metoder og tilgange ift. de strategier og retningslinjer som mødet indskriver sig i
  • teorier, metoder og værktøjer til at opnå et konstruktivt møde med borgeren
 • ​Alle der møder mennesker med psykiske vanskeligheder i deres arbejde. Modulet henvender sig især til fagprofessionelle uden for det psykiatriske arbejdsfelt, fx sygeplejersker i somatiske specialer, primærsygeplejersker, sagsbehandlere, jobkonsulenter, undervisere og pædagoger.

 • Som udgangspunkt vurderes en studerendes arbejdsindsats til 27 timer pr. ECTS-point. Det indebærer en arbejdsindsats på minimum 135 timer på et 5-ECTS-point og 270 timer på et 10 ECTS-point modul. Timerne anvendes til forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningen, til studieøvelser og afprøvning i egen praksis samt gennemførelse af modulprøven.

  Der påregnes ca. 4 fremmødegange på et 5 ECTS-point modul og ca. 8-11 fremmødegange på et 10 ECTS-point modul. En fremmødegang vil typisk foregå i tidsrummet mellem 9-16, men kan variere på de forskellige undervisningssteder.

  Senest 4 uger før undervisningen begynder, vil en plan for undervisningen blive tilgængelig på læringsportalen Itslearning.

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

Kontakt

anls480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

msec480x4802019.jpg

Faglig kontakt