Billedpædagogik, didaktik og formidling

​Søger du inspiration til at udvikle dit billedkunstundervisning? Det finder du med dette modul, hvor du samtidigt også lærer at formidle billedkunst på et reflekteret pædagogisk og didaktisk grundlag.

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med udviklingen og formidlingen af din billedkunstundervisning med din målgruppe for øje.

  Du bliver bedre til at:

  • Indgå i samarbejde med relevante aktører om løsning af billedpædagogiske opgaver
  • Inddrage og reflektere over historiske og nutidige billedpædagogiske problemstillinger
  • Udøve pædagogikken gennem billedkunst
 • På modulet får du indsigt i teorier om didaktik, lærerprocesser og æstetik i et alment og billedpædagogisk perspektiv.

  Du arbejder med:

  • Produktive færdigheder i visuelle formidlingsformer
  • Billedpædagogik og formidling set i et samfundsmæssigt perspektiv
  • Hvordan visuel formidling i samspil med pædagogik kan styrke din undervisning
 • ​Modulet er for dig, der underviser i eller arbejder med billekunst og æstetik. Du vil samtidigt også gerne integrere og udvikle kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt