Coaching og konflikthåndtering med certificering i Garuda Fokusprofilen

​Er du optaget af, hvordan du kan sætte rammerne for samarbejde og motivation gennem din kommunikation? Vil du gerne kunne håndtere samarbejde og konfliktsituationer professionelt og effektivt?Modulet giver dig kompetencer til at håndtere kommunikation og konflikter ud fra en coachende tilgang.

Sted

Horsens

Pris

22000.00 kr.

Dato

30.11.2020 - 22.01.2021

Ansøgningsfrist

23.10.2020

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført forløbet, har du udviklet din evne til at se og bruge coaching og konflikter som energiforstærker for læring og udvikling af samarbejde og organisation.  

  Modulet giver dig:

  • Praktiske værktøjer, der styrker dig i kommunikative opgaver som leder eller konsulent
  • Indsigt i og værktøjer til at bruge coaching til udvikling af den enkelte medarbejder og til konflikthåndtering
  • Færdigheder til at tackle vanskelige situationer, hvor konflikten lurer under overfladen
  • Teknikker til den gode og anerkendende dialog med den enkelte medarbejder, teamet og samarbejdspartnere
 • På modulet arbejder du med din egen praksis som afsæt. Det vil være dine konkrete udfordringer og ønsker til udvikling, du sætter i spil i forhold til at udvikle og træne dine kompetencer, finde nye løsningsmuligheder og udarbejde konkrete handlingsplaner. 

  Du arbejder med:

  • Konfliktforståelse – hvad optrapper en konflikt, og hvad opløser den?
  • Bevidsthed om din egen rolle og adfærd i konflikter
  • Læring om konflikter som udgangspunkt for udvikling og resultatskabelse
  • Viden om og træning i forskellige kommunikative redskaber – herunder coaching, meditation, forhandling og gruppeprocesser
  • Professionelle coachingteknikker og virkemidler

  På modulet indgår en certificering i at bruge personprofil værktøjet Garuda FokusProfilen. Fokusprofilen kan give dig et klarere syn på dig selv i arbejdsmæssig sammenhæng.

  Med certificeringen som supplement har du et praktisk redskab til at aflæse, forstå og lede andre. Det kan styrke din gennemslagskraft og hjælpe dig til at skabe stærke og velfungerende teams.

 • ​Modulet er for dig, der ønsker at udvikle dine praktiske kompetencer til at kommunikere og navigere effektivt og professionelt i samarbejds- og konfliktsituationer.

  Du kan være en erfaren leder, der mangler at få sat ord på din viden, eller du kan være grøn i ledelsesfaget og ønske en god start. Eller måske arbejder du med HR eller som konsulent.

  Få gratis uddannelse
  Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

 • ​Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Omdrejningspunktet er derfor at omsætte teorier og modeller til praktiske værktøjer og metoder, som du umiddelbart kan bruge i din dagligdag.

  Du får ny viden gennem oplæg, refleksion, praktiske øvelser og ikke mindst sparring med relevante andre.

  Mellem undervisningsdagene er der selvstudie med praksisnære opgaver.

  Særligt for moduler udbudt som Blended Learning
  På modulet veksler vi mellem undervisningsdage og dage tilrettelagt som studie- og læringsdage, hvor du i studiegrupper arbejder med teoretiske opgaver, cases og opgaver, der tager afsæt i din dagligdag og dine udfordringer.  

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt