Det personlige lederskab 1+2

Tilføj som favorit
​Modulet retter fokus mod dit personlige lederskab. Gennem forskellige perspektiver på ledelse, ledelsesopgaven og kommunikation i ledelse får du mulighed for at udvikle dig selv, dine kommunikative evner og dit personlige lederskab.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, har du tilegnet dig den nødvendige viden for og solide færdigheder til at udøve professionelt lederskab. 

Du bliver i stand til at:

 • Forstå og reflektere over lederens kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer
 • Udvikle det professionelle lederskabs kompetencer og identiteter i relation til konkret opgaveløsning
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er sammensat af 2 moduler à 5 ECTS:
Det personlige lederskab 1: Lederkommunikation 
Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab

Der afholdes eksamen i begge moduler med selvstændig bedømmelse i hvert delmodul.

Lederkommunikation – Det personlige lederskab 1, 5 ECTS
Gennem modulet opnår du viden om og forståelse for kommunikationens betydning for din ledelsespraksis. Du får desuden praktiske færdigheder til at vurdere kommunikative teorier og metoder til at udvikle din ledelse. Videre bliver du i stand til at forholde dig undersøgende til og refleksivt omkring betydningen af kommunikation for dit lederskab ud fra videnskabsteoretiske perspektiver.

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med funderet og opdateret viden til at styrke din lederkommunikation.

Du arbejder med:

 • Kommunikationens betydning for din ledelsespraksis
 • Betydningen af forskellige videnskabsteorietiske perspektiver
 • Udvikling af eget kommunikativt lederskab
 • Identifikation af behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer

Professionelt lederskab – Det personlige lederskab 2, 5 ECTS
Gennem modulet opnår du viden om og forståelse af elementer i udviklingen af det professionelle lederskab. Du vil desuden kunne redegøre for sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til din ledelsespraksis. Videre opnår du praktiske færdigheder i forhold til at anvende teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af dit professionelle lederskab. Derved udvikler du dine kompetencer til at reflektere over dit lederskab.

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at styrke dit professionelle lederskab.

Du arbejder med:

 • Elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab
 • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab ift. egen praksis
 • Refleksioner over og anvendelse af teorier og metoder rettet mod udviklingen af professionelt lederskab
 • Udvikling af professionelt lederskab ift. organisationens fremtidige behov
Læs hele beskrivelsen

Herning16.08.2018 - 26.10.2018

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

BTECH, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675418007

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Aarhus04.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675118032

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Randers05.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Jens Otto Kraghs Plads 3, 8900 Randers

Aktivitetsnummer

675118034

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Horsens07.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675118033

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Herning09.01.2019 - 05.04.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

BTECH, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675419000

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Aarhus22.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675119000

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Silkeborg23.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg

Aktivitetsnummer

675119003

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Horsens25.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675119001

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

10.04.2019 - 21.06.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

BTECH, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675419002

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

15.03.2019

Online tilmelding

Se flere

Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig i rollen som leder af projekter og projektorganiseringer. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til egen lederkommunikation og dit professionelle lederskab.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
10
Modulkategori
Obligatorisk
Tilføj som favorit

Kontakt

coha480x480.jpg

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

coha480x480.jpg