Didaktik og undervisningsmetode

Når du har gennemført dette modul, kan du planlægge og gennemføre undervisningsforløb, hvor du træffer valg om mål, indhold, undervisnings- og organiseringsformer. Med Didaktik og undervisningsmetode kan du varetage mange forskellige funktioner i et undervisningsforløb.

Fakta

Om modulet

 • Modulet vil give dig viden om og forståelse for, hvorledes pædagogiske og didaktiske teorier og metoder kan anvendes inden for ungdoms- og voksenundervisning og have forståelse af roller og kommunikationsformer i undervisningspraksis.

 • ​Efter deltagelse på dette modul kan du:

  • planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb
  • vurdere praksisnære problemstillinger knyttet til undervisning og på baggrund heraf tilrettelægge undervisning ud fra mål, indhold og valg af organisationsformer
  • kombinere og anvende forskellige funktioner som underviser.
 • Modulet henvender sig til dig, der arbejder med undervisning inden for ungdoms- og/eller voksenområdet.

  • ​En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt