Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber

​Hvis du har ønske om at styrke dine kompetencer i at lede klassefællesskaber, herunder planlægge og tilrettelægge en fællesskabende undervisning, er dette modul noget for dig. I praksis vil du opleve, at det faglige indhold er det, som fællesskabet samles om.

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, vil du kunne udvikle en didaktisk design, der i høj grad bygger på læringsfællesskaber med øgede lærings- og deltagelsesmuligheder som følge.

  Forløbet vil gøre dig i stand til at:

  • Planlægge og tilrettelægge fællesskabsopbyggende undervisning
  • Understøtte elev-elev relationer og dermed styrke elevernes læreprocesser
  • Se sammenhænge mellem elevens læreprocesser og det sociale liv i elevgruppen
  • Være opmærksom på faglige, sociale og kulturelle parametre og hvordan disse påvirker fælleskabsdynamikken

  Inddrage dialogiske undervisningsformer som middel til at skabe læringsfremmende relationer

 • Du arbejder med temaerne:

  • Fællesskabet, etik, demokrati og dannelse
  • Fællesskabet, dynamikker i et socialt, fagligt og kulturelt perspektiv.
  • Fællesskabet, kollaborativ læring og fællesskabende læringsprocesser og –miljøer.
  • Fælleskabet, kommunikation, relationer og relationskompetencer.
  • Ledelse af sociale og faglige praksisfælleskaber og elevsamarbejde,
  • Inkluderende klasseledelse og specialpædagogik.

  Fællesskabende didaktik, procesdidaktik, dynamiske didaktiske modeller og didaktiske design.

 • ​Modulet er relevant for dig, der vil arbejde med fællesskabende didaktiske designs, der sigter på elevernes aktive deltagelse i undervisning.

 • Du vil opleve, at undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt