Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber

Søger du inspiration til at forstå, hvordan du kan arbejde med fællesskabende didaktikker? Dette modul er noget for dig, der vil styrke dine kompetencer til at kunne planlægge og tilrettelægge fællesskabsopbyggende undervisning, læreprocesser og aktiviteter med fokus på klassefællesskabet.

Sted

Aarhus

Pris

12100 kr.

Dato

28.08.2023 - 22.12.2023

Ansøgningsfrist

15.05.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Igennem forløbet opnår du ny viden om fællesskabende didaktik og klassefællesskaber, som styrker din undervisning. Du får større forståelse for sammenhænge mellem didaktik, relationer og klasseledelse, så du kan analysere, begrunde og udvikle din pædagogiske praksis.

  Du bliver bedre til:

  • at træffe didaktiske valg og herigennem understøtte elev-elev-relationer, der styrker elevernes læreprocesser.
  • at udvikle didaktiske design, der skaber læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmuligheder.
  • at skabe fokus på sammenhænge mellem elevers læreprocesser og det sociale liv i en klasse.
  • at anvende og fagligt begrunde didaktisk design, der understøtter elevernes deltagelsesmuligheder.
  • at analysere og didaktisk rammesætte samarbejde mellem elever.
 • I undervisningen arbejder du med både klassisk teori og nyeste viden om fællesskabende didaktikker og klassefællesskaber, som vi sætter i samspil med dine egne praksiserfaringer. Vi er optaget af fællesskabende didaktikker, hvor du med didaktiske og klasseledelsesmæssige greb understøtter et læringsmiljø, der tilgodeser eleverne og giver deltagelsesmuligheder til alle.

  Du arbejder med:

  • Fællesskabende didaktikker med fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever i både faglige og sociale fællesskaber.
  • Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen – herunder didaktiske design, som understøtter elevernes deltagelse.
  • Forskellige undervisningsformer
  • Det sociale aspekt i undervisningen
  • Faglig trivsel
 • ​Du er lærer eller pædagog og vil udvikle din egen undervisningskompetence.

  Eller du er pædagogisk leder, konsulent eller vejleder og arbejder med forbedring af undervisnings- og læringsmiljøer og didaktiske udviklingsprocesser. Du kan også være underviser på ungdomsuddannelser eller i andre sammenhænge end grundskolen.

 • Undervisningen er præget af en god blanding af oplæg, holddiskussioner, øvelser, refleksion, projekt- og gruppearbejde. Vi kobler teori og praksis og inddrager eksempler fra din hverdag i undervisningen.

  Mellem hver undervisningsgang skal du fordybe dig dels i litteraturlæsning og dels i at undersøge og afprøve din nye viden i praksis. Disse forenes afslutningsvist i dit eksamensprojekt.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

480x480-Birgitte-Elisabeth-Nielsen-(gitt)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt