Ledelse og medarbejdere 1+2

Tilføj som favorit
​Søger du opdateret viden om ledelse i og af professionelle relationer samt læring og kompetenceudviklingsprocesser? Så er modulet noget for dig. Du får overblik over forskellige perspektiver, begreber og vinkler på det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejdere imellem.

Dit udbytte

Når du har gennemført forløbet, har du opkvalificeret din viden om professionelle relationer samt læring og kompetenceudvikling, som du kan overføre direkte til din ledelsespraksis.

Du bliver bedre til at:

 • Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder samt medarbejde imellem
 • Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter din organisations målopfyldelse og medarbejdernes udvikling
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er sammensat af 2 moduler à 5 ECTS:
Ledelse og medarbejdere 1: Den professionelle relation
Ledelse og medarbejdere 2: Læring og kompetenceudvikling

Der afholdes eksamen i begge moduler med selvstændig bedømmelse i hvert delmodul.

Den professionelle relation, 5 ECTS
Gennem modulet opnår du viden om og forståelse af både politikkers og andre formelle rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder samt medarbejderne indbyrdes.

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at styrke dine professionelle relationer.

Du arbejder med:

 • Den professionelle relation mellem leder og medarbejder
 • De professionelle relationer mellem medarbejdere ift. kerneopgaven
 • Politikker, formelle rammer og magtrelationers betydning for professionelle relationer
 • Vurdering af teorier og metoder til brug for professionelle samtaler og dialoger i praksis
 • Anvendelse af teknologier, metoder og redskaber til at udvikle professionelle relationer
 • Etablering, udvikling og ledelse af relationer ift. kerneopgaven

Læring og kompetenceudvikling, 5 ECTS
Gennem modulet opnår du viden om og forståelse af læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt betydningen heraf for din organisations opgaveløsning. Du lærer at anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling – både individuelt og i fællesskaber.

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder i praksis, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at styrke din ledelse i relation til læring og kompetenceudvikling.

Du arbejder med:

 • Afdækning og igangsættelse af medarbejderes læring og kompetenceudvikling
 • Ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling
 • Anvendelse af teknologier, redskaber og metoder ift. læring og kompetenceudvikling
 • Ledelse af lærings- og kompetenceudviklingsforløb
 • Målsætning, design, igangsættelse og facilitering af organisatoriske læreprocesser
 • Identificering og inddragelse af udviklingsønsker og -behov ift. din organisations opgaveløsning
Læs hele beskrivelsen

Holstebro23.02.2018 - 15.06.2018

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Se mere info

Sted

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Aktivitetsnummer

675118009

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2017

Online tilmelding

Herning11.04.2018 - 22.06.2018

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Se mere info

Sted

BTECH, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675418002

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

15.03.2018

Online tilmelding

Horsens05.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675118040

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Aarhus06.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675118039

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Viborg07.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Aktivitetsnummer

675118041

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Herning30.10.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

BTECH, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675418009

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

15.09.2018

Online tilmelding

Horsens22.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675119008

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Randers24.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers

Aktivitetsnummer

675119009

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Aarhus25.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675119007

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Herning10.04.2019 - 21.06.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

BTECH, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675419002

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

15.03.2019

Online tilmelding

Se flere

Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig i rollen som leder af projekter og projektorganiseringer. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at arbejde professionelt med læring, kompetenceudvikling og dine professionelle relationer i din organisation.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
10
Modulkategori
Obligatorisk
Tilføj som favorit

Kontakt

coha480x480.jpg

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

coha480x480.jpg