Ledelse og organisation 1+2

Tilføj som favorit
​Styrk forståelsen for din organisation og vælg dine ledelsesveje. Modulet giver dig overblik over dine handlemuligheder med afsæt i en forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Desuden bliver du bevidst om mulighederne inden for organisationsudvikling, strategisk udvikling og forandringsledelse.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, besidder du en stærk forståelse for ledelsesmæssige og organisatoriske processer, som du kan overføre direkte til dit lederskab.

Du bliver bedre til at:

 • Agere ledelsesmæssigt med forståelse for organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger
 • Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i din ledelse
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er sammensat af 2 moduler à 5 ECTS:
Ledelse og organisation 1: Organisation og processer 
Ledelse og organisation 2: Styring og strategi

Der afholdes eksamen i begge moduler med selvstændig bedømmelse i hvert delmodul.

Organisation og processer, 5 ECTS
Gennem modulet opnår du viden om og forståelse af teorier om organisation, processer og ledelse i et foranderligt samfund samt organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder. Du lærer at identificere og analysere rammer og muligheder i dit ledelsesrum ved at anvende relevant teori i praksis. Samtidig lærer du at reflektere over og vurdere dine ledelsesbeslutninger samt hvilke mulige organisatoriske konsekvenser, der kan være forbundet hermed, og hvordan det kan formidles til forskellige aktører. Endvidere bliver du klædt på til at perspektivere problemstillinger i din organisation, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer.

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med funderet og opdateret viden som fundament for at få styrket dine organisatoriske handlemuligheder.

Du arbejder med:

 • Ledelsesmæssig ageren med forståelse for organisatoriske processer
 • Organisation, processer og ledelse i et foranderligt samfund
 • Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder
 • Vurdering af egne ledelsesbeslutninger og konsekvenser
 • Perspektivering af egne organisatoriske problemstillinger
 • Iværksættelse af handlingsplaner og ledelse ift. forankring

Styring og strategi, 5 ECTS
Gennem modulet opnår du viden om og forståelse af teorier og modeller om styring i organisationer og strategisk ledelse. Du lærer at analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis. Videre lærer du at begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder om organisatorisk styring i samarbejde med din organisations interessenter. Du bliver desuden klædt på til at reflektere over krav til din ledelsespraksis i forhold til styringsmæssige eller strategiske tiltag. Du lærer samtidig at formidle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag i din organisation. 

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at styrke din strategiske ledelse.

Du arbejder med:

 • Strategisk ledelse og forankring af styringsmæssige tiltag
 • Strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis
 • Styring i organisationer i samarbejde med interessenter
 • Refleksioner over krav til egen ledelsespraksis ift. styringsmæssige eller strategiske tiltag
 • Formidling og planlægning af styringsmæssige og strategiske tiltag i din organisation
Læs hele beskrivelsen

Herning29.08.2018 - 23.11.2018

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

BTECH, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675418008

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Holstebro04.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Aktivitetsnummer

675118038

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Silkeborg05.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg

Aktivitetsnummer

675118037

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Horsens06.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675118036

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Aarhus07.09.2018 - 11.01.2019

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675118035

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.06.2018

Online tilmelding

Viborg23.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Aktivitetsnummer

675119006

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Horsens24.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Torsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675119005

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Aarhus25.01.2019 - 14.06.2019

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675119004

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Herning05.03.2019 - 31.05.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 15.00

Sted

VIA, Birk Centerpark 15, 7400 Herning

Aktivitetsnummer

675419001

Pris

12900.00

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Online tilmelding

Se flere

Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig i rollen som leder af projekter og projektorganiseringer. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til organisatoriske processer samt strategisk ledelse og styringsmæssige tiltag i din virksomhed og organisation.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
10
Modulkategori
Obligatorisk
Tilføj som favorit

Kontakt

coha480x480.jpg

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

coha480x480.jpg