Lederuddannelse - De frie grund- og efterskoler 2021-2022

​Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk, hvor du får mulighed for at arbejde med problemstillinger fra din ledelsespraksis. Lederuddannelsen bringer teori og praksis i spil på diplomniveau.

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Se studieordningen
 • ECTS
  10
 • Modulkategori
  Obligatorisk
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • Formålet med uddannelsen er at styrke dine forudsætninger for ledelse i skolen på individ-, team- og organisationsniveau gennem indføring i relevant teori og systematisk refleksion af praksis.

  Uddannelsen strækker sig over 1 år. Uddannelsesforløbet består af undervisning, projekt, netværk, sparring og indeholder et centralt modul fra Diplomuddannelsen i Ledelse. Forløbet er bygget op over en projektmodel med 5 internater á 2 dage med mellemliggende projektforløb.

  Uddannelsen udvikles i samarbejde med Frie Skolers Ledere.

 • Uddannelsen er derfor tilrettelagt således, at man med godt udbytte kan deltage i internater og netværk med et realistisk mål af forberedelse og projektarbejde. Men også i den frie skoleverden er der stigende interesse for en mere studiepræget fordybelse og for muligheden for en formel anerkendelse af de erhvervede ledelseskompetencer. Lederuddannelsen giver mulighed for at afslutte forløbet med eksamen i et af basismodulerne på Diplomuddannelsen i Ledelse: 'Organisation, udvikling og samskabelse' (10 ECTS) (se studieordning nederst på hjemmesiden:

  Læs mere om uddannelsen og se tidsplan i folderen nederst på siden.

  Se her, hvad tidligere deltagere siger om forløber https://frieskolersledere.dk/du-laerer-gennem-din-egen-praksis/

  Pris: 35.500 kr. Prisen betales i to rater. Rate 1 (17.750 kr.) betales ved studiestart i september 2021 og 2. rate (17.750 kr.) betales 1. januar 2022.

  Læs mere om Lederuddannelse - De frie grund- og efterskoler 2021-2022

 • ​​Uddannelsen henvender sig til ledere og personer med ledelsesfunktioner inden for de frie skoleformer.

 • ​Arbejdsformen på internaterne vil være oplæg om teori, praktiske øvelser, refleksion af egne projekter og ledelsesfaglig drøftelse. Uddannelsesforløbet består af undervisning, projekt, netværk, sparring og mulighed for vejledning og eksamen.

 • For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • Gennemført en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau, en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse
  • Minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse       
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

askr480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

fba480x4802019.jpg

Faglig kontakt