Netværksledelse

Tilføj som favorit
​Vil du blive endnu bedre til at varetage ansvaret for ledelse og udvikling af netværk? Modulet sætter fokus på betydningen af netværksudvikling, og omdrejningspunktet er ledelse af netværk i din organisation.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, kan du varetage ansvaret for ledelse og udvikling af netværk. Du lærer at analysere, hvordan netværk kan tilføre nye muligheder til din organisations opgaver og organisationsformer som fx teams.

Du bliver bedre til at:

  • Gennemskue netværkets muligheder
  • Planlægge netværksledelse og -organisering
  • Relatere indsamlet empiri om netværksledelse og -styring til opgaveløsning i din organisation
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med ledelse af projekter og projektorganiseringer. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

  • Ledelse og udvikling af netværk og netværksstyring
  • Udvalgte teorier, begreber og metoder om netværksledelse og -styring
  • Netværkets potentialer ift. opgaver og organiseringsformer
  • Planlægning og udmøntning af netværksledelse og -organisering
Læs hele beskrivelsen

Aarhus20.08.2019 - 25.10.2019

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 10.00 - 15.30

Se mere info

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

675119048

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

03.07.2019

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til at arbejde med netværksledelse.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

infr480x480.jpg

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

infr480x480.jpg