Samarbejde, retlige rammer og organisering

Tilføj som favorit
​Vil du gerne ruste dig til at arbejde med sagsbehandling i socialt arbejde i en foranderlig samfundsmæssig og organisatorisk kontekst? Så er modulet noget for dig. Her lærer du at navigere under skiftende økonomiske, juridiske og politiske forhold.

Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, er du klar til at arbejde motiveret og kvalificeret med sagsbehandling i socialt arbejde.

Du bliver bedre til at:

 • Bruge juridisk metode
 • Træffe beslutninger med blik for lovgivningens krav, borgerens situation og forvaltningens praksis
 • Anvende de social- og forvaltningsretlige regler
 • Handle ud fra en forståelse af egen og andres rolle i organisationen
 • Foretage juridiske vurderinger og beslutninger med blik for den konkrete organisatoriske og øko-nomiske kontekst
 • Formidle retsgrundlag og afgørelser forståeligt – både skriftligt og mundtligt
 • Koordinere tværfagligt samarbejde
 • Igangsætte, indgå i og lede tværprofessionelt samarbejde
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​Ob3 Samarbejde, retlige rammer og organisering

På modulet får du indsigt i de processer, der ligger bag sagsbehandlinger. Det kvalificerer dig til at arbejde professionelt med behandling af sager. 

Du arbejder med:

 • Politisk ledede organisationer samt organisering og økonomi i forholdet mellem stat, region og kommune
 • Forskellige institutioner, organisationer, sektorer og professionelle i det sociale felt
 • Social forvaltningsret
 • Juridiske rammer for samarbejde og sagsbehandling i socialt arbejde
 • Organisationspsykologi og-sociologi
 • Tværfagligt og -sektorielt samarbejde 
 • Koordinering og mødeledelse
Læs hele beskrivelsen

Aarhus19.09.2019 - 29.11.2019

Undervisningstidspunkt

Deltid

Se mere info

Sted

VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

671119011

Pris

12100.00

Ansøgningsfrist

01.06.2019

Tilmeld
Hvem kan deltage

​Modulet er relevant for dig, der gerne vil være diplomsocialformidler eller dig, der arbejder med sagsbehandling og ønsker at opkvalificere dit arbejde.

Adgangskrav
 • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) - Eksempelvis kommunomuddannelsen med fagene social teori og social praksis
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Synopsis og mundtlig eksamen
ECTS
10
Modulkategori
Obligatorisk
Tilføj som favorit

Kontakt

anls480x480.jpg

Anja Laage Sørensen

Administrativ partner

+45 87 55 18 71

anls@via.dk

Anja Laage Sørensen

Administrativ partner

+45 87 55 18 71

anls@via.dk

anls480x480.jpg
chem480x480.jpg

Christine Hemme

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 70

chem@via.dk

Christine Hemme

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 70

chem@via.dk

chem480x480.jpg