Supervision med træning modul I – individuel supervision

Tilføj som favorit
​Bliv dygtigere til at igangsætte og varetage supervision og coaching i din faglige praksis med henblik på at forandre din egen hverdag, gøre en forskel for borgere, patienter eller kolleger og skabe nye handlemuligheder. Modulet udgør Modul 1 i uddannelsesforløbet Supervision og coaching.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, har du opnået grundlæggende kompetencer til at varetage strukturerede samtaler med patienter, kolleger og andre fagpersoner med forskellige problemstillinger.

Du bliver bedre til at:

 • Inddrage den nyeste viden om teorier og metoder inden for systemisk supervision
 • Planlægge og gennemføre strukturerede samtaler med patienter, kolleger og andre fagpersoner
 • Håndtere krisesituationer og udfordrende relationer
 • Varetage supervision af grupper og teams
 • Indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder

Modulet udgør modul 1 i uddannelsesforløbet 'Supervision og coaching'. Uddannelsesforløbet giver 20 ECTS point og består af to moduler fra den socialfaglige og sundhedsfaglige diplomuddannelse - kombineret med et målrettet træningsforløb.

Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

Modul 1 - Jf. Studieordningen på den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Rs49 ”Supervision, coaching og mentorskab”

På modulet får du indsigt i grundlæggende teorier og metoder inden for supervision og coaching med sær-ligt fokus på at kunne gennemføre individuelle samtaler.

Du arbejder med:

 • Teorier bag metoder i supervision, coaching og mentorskab
 • Kommunikationspraksis – herunder dialog, feedback og anerkendelse
 • Træning af supervisions-, coaching- og mentorsamtaler
 • Planlægning og rammesætning af forskellige former for samtaler
 • Etik og magt i supervisions-, coaching- og mentorsamtaler
 • Refleksion over samtaler

I træningen og supervisionsforløbet arbejdes der med særligt fokus på at koble teoretiske aspekter til prak-tiske kommunikationsfærdigheder.

Læs hele beskrivelsen

Aarhus10.09.2019 - 11.06.2020

Undervisningstidspunkt

Onsdag

Se mere info

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Aktivitetsnummer

679119047

Pris

22890.00

Ansøgningsfrist

15.08.2019

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Forløbet henvender sig til dig, der har en pædagogisk funktion eller interesse for at skabe kvalitet og udvikling inden for det pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige område. Du arbejder fx som sygeplejerske, socialrådgiver, sundhedsplejerske, pædagog, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf eller klinisk diætist.

Adgangskrav
 • ​En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

- har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
- har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
- er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Skriftlig opgave
ECTS
10
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

heid480x480.jpg

Heidi Lauridsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 65

heid@via.dk

Heidi Lauridsen

Administrativ partner

+45 87 55 18 65

heid@via.dk

heid480x480.jpg
lkst480x480.jpg

Lykke Kolby Stengaard

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 34

lkst@via.dk

Lykke Kolby Stengaard

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 34

lkst@via.dk

lkst480x480.jpg