Modul

Udviklings- og forskningsorienteret praksis - pædiatrisk fysioterapi

​Arbejder du som fysioterapeut på det pædiatriske område, og ønsker du at specialisere dig i pædiatrisk fysioterapi ?

Fakta

Om modulet

 • Dette diplommodul er udviklet i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne VIA, Absalon, UCL og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

  Diplommodulet er tilrettelagt og fungerer som selskabets basismodul i pædiatrisk fysioterapi.

  Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

  Dit udbytte vil være

  • Færdigheder i at søge, udvælge og anvende udviklings- og forskningsresultater af relevans for pædiatrisk fysioterapeutisk praksis
  • Færdigheder i at håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis i pædiatrisk fysioterapi
  • Viden om og indsigt i undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi
  • Evne til at planlægge udviklingsarbejde i pædiatrisk fysioterapi

   

 • Modulets indholdstemaer  

  • Udviklingsprojekter og professionspraksis 
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelser 
  • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
  • Metoder i udviklingsprojekter
  • Søgeord og litteratursøgning
  • Videnskabsteori/evidensbasering
  • Klinisk ræsonnering: Udredning, målsætning, intervention og evaluering
  • Organisatoriske og politiske rammer – herunder juridiske og etiske rammer i udviklingsarbejde
  • Familiecentreret praksis
  • Motorisk udvikling og kontrol
  • Udviklingspsykologi og pædagogik
  • Udredning og undersøgelse
  • Test og måleredskaber
  • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

  Modulets læringsmål
  Læringsmål

  • At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang
  • Videreudvikler sine kompetencer til fordybelse i og udvikling af sin faglige praksis
  • Bliver i stand til at planlægge, indgå i og gennemføre udviklingsprojekter
  • Bliver i stand til kritisk at analysere resultater fra egne og andres udviklingsprojekter

  Viden
  Den studerende kan

  • Demonstrere viden om og reflektere over grundlaget for en udviklingsbaseret og
   forskningsorienteret praksis
  • Demonstrere viden om og indsigt i videnskabsteori, udviklings- og
   forskningsmetodik, herunder undersøgelsesmetoder i udviklingsarbejde
  • Demonstrere viden om og forståelse for udviklingsbaseret praksis samt
   formidlings- og implementeringsstrategier

  Færdigheder
  Den studerende kan

  • Anvende udviklings- og forskningsresultater i relation til praksis
  • Søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, undersøgelses- og
   forskningsresultater af relevans for praksis

  Kompetencer
  Den studerende kan

  • Håndtere problemstillinger, der knytter sig til en udviklingsbaseret praksis, herunder
   etiske og juridiske aspekter 
  • Håndtere og reflektere over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser
   samt analysemetoder i udviklingsarbejder i praksis
  • Påtage sig ansvar for at planlægge og indgå i samarbejde om udviklingsarbejde i
   praksis

  Uddannelsesdesign
  Modulet tilrettelægges inden for rammerne af diplommodulet Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis (10 ECTS) og er målrettet pædiatrisk fysioterapi. Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen Professionspraksis i Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

  Modulet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem fremmøde undervisning og e-læring, i et forløb på i alt 42 lektioner, fordelt på 5 fremmøde undervisningsdage i tidsrummet kl. 9:00 – 15:00, og 4 dage i digitalt faciliterede læringsrum á 3 timer.

 • ​Modulet er for dig der arbejder med fysioterapi på det pædiatriske område.

 • ​For at blive optaget på formel kompetencegivende diplomuddannelse må ansøgere have en relevant adgangsgivende uddannelse, mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt eller reguleret forløb.

  Medlemmer af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har enten en mellemlang videregående uddannelse som fysioterapeut eller en bachelor i fysioterapi.

  Begge uddannelser giver adgang til diplomuddannelse – dog kun hvis det næste også er gældende.

  Derudover må ansøgeren have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen (BEK nr 1008 af 29/06/2016).

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

mism480x4802019.jpg

Faglig kontakt