Modul

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

​Vil du styrke dit virksomhedssamarbejde? Tilmeld dig modulet og styrk dine kompetencer i rollen som samarbejdspartner for både borgere og arbejdsgivere i den virksomhedsrettede indsats. 

Sted

Silkeborg

Pris

11100.00 kr.

Dato

13.08.2020 - 10.12.2020

Ansøgningsfrist

02.06.2020

Ledighed

Få pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du opnået bred indsigt i beskæftigelsespolitikkens udvikling, arbejdsmarkedsforhold og  hvordan man understøtter og udvikler virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen, også for udsatte ledige.

  Du lærer

  • Hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer virksomhedsrettet indsats sammen med både arbejdsgivere og ledige
  • Hvordan du udvikler salgs- og kundeorienteret strategi, rettet mod forskellige typer af virksomheder
  • Hvordan du danner relationer og netværk på tværs, også internt i din organisation, samt forhandler og følger op på samarbejdsaftaler med virksomheder.
  • Hvordan du hjælper virksomheder med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

   

 • På modulet bliver du klædt på til at samarbejde med virksomhederne med blik for både arbejdsmarkedets kompleksitet samt virksomhedernes og de lediges særlige udfordringer.

  Du arbejder med:

  • Grundlæggende dynamikker på arbejdsmarkedet
  • Organisering af virksomhedsindsatsen
  • En proaktiv virksomhedsindsats og opsøgende virksomhedskontakt, herunder salg og kommunikation
  • Forretningsforståelse og forhandlingskompetencer
  • En udvidet forståelse af – og værkstøjskasse til jobrettet indsats for alle typer ledige
  • Værktøjer til at identificere kvalifikationsbehov hos virksomhede
  • Samarbejdsaftaler, myndighedsrolle og projektledelse
 • ​Modulet er relevant for dig, der arbejder i beskæftigelsesindsatsensom sagsbehandler, jobkonsulent, virksomhedskonsulent eller andre funktioner.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelse i beskæftigelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

emlu480x480.jpg

Faglig kontakt