Gruppe sidder og samarbejder

Er du kulturleder? Og mangler du værktøjer til din ledelse?

- Så er uddannelsesforløbet Kulturledelse noget for dig!

Kulturledelse

Uddannelsesretningen hører til Diplomuddannelsen i ledelse

Tilføj som favorit
Alle kulturinstitutioner oplever udfordringer i disse år. Skal kunsten være mere i byrummet? Skal du inddrage borgerne på andre måder? Og hvad skal du bruge de sociale medier til? Udfordringerne kræver kompetent ledelse. Tag en diplomuddannelse i kulturledelse og få inspiration og viden til at forbedre din kulturinstitution.

Dit udbytte

Du opnår stor indsigt i kultur- og ledelsesteori og får koblet ny viden tæt til dit daglige arbejde. På den måde vil det hjælpe dig til at løse konkrete opgaver i din hverdag.

Dit udbytte:
 • Styrket evne til at lede medarbejdere med høj faglighed inden for en kulturorganisation
 • Styrket evne til økonomistyring
 • Større evner til at håndtere den svære balance mellem økonomisk styring og forventning om kulturel nytænkning
 • Indsigt i og anvendelse af ledelsesteorier og metoder
 • Være en del af en inspirerende netværksgruppe, hvor du kan få sparring
 • Evner til personaleledelse
 • Kvalificeret til at lede netværksgrupper og bestyrelser
Vi lægger stor vægt på at sætte din og de øvrige deltageres egen praksis i centrum for forløbet. Du vil derfor også arbejde med en eller flere udviklingsorienterede problemstillinger, som du selv vælger. Samtidig vil der være gæsteforelæsninger, kulturevents og forskellige former for workshops gennem uddannelsen.

Ud over vores undervisere møder du og kan sparre med ledere fra andre kulturelle fora og organisationer. Du følges med de øvrige deltagere på holdet fra første modul til afgangsprojektet. På den måde skabes der god mulighed for at sparre med hinanden gennem hele forløbet.
Læs hele beskrivelsen
Jeg har selv taget et helt diplom i ledelse for kulturledere, og selvom det var hårdt ved siden af et fuldtidsarbejde, tog jeg den gerne igen, da det var en kæmpe personlighedsudvikling. Jeg ville simpelthen ikke føle, at jeg kunne passe mit arbejde godt nok, hvis ikke jeg havde taget uddannelsen - for med uddannelse i bagagen ved jeg, hvad jeg skal - og kan - handle på.
Lone Wessel, Teaterdirektør, Horsens Ny Teater A/S
 • Hvem deltager

  Diplomuddannelsen i kulturledelse er for dig, der er leder eller arbejder med ledelsesopgaver i en kulturorganisation eller i en kulturforvaltning.
 • Opbygning og adgangskrav

  ​Uddannelsen tager 2 ½ år og afholdes som holdbaserede internatforløb. Internatformen er eftertragtet, da undervisningen er koncentreret og intensiveret på få dage.

  Uddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie og består af:

  • 6 obligatoriske moduler fra Diplomuddannelse i ledelse svarende til 30 ECTS point
  • 3 valgmoduler svarende til 15 ECTS point (se listen nedenfor)
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

  Se visuel fremstilling længere ned på siden og studieordningen for Diplomuddannelse i ledelse for øvrig info.

  Følgende valgmoduler kan komme i udbud:

  • Projektledelse
  • Ledelse af samskabelsesprocesser
  • Oplevelsesledelse
  • Ledelse af frivillige
  • Design thinking
  • Facilitering
  • Fundraising
  • Netværksledelse
  • Økonomisk ledelse

  Pris
  Den samlede pris for uddannelsen er 98.850 kr. inklusiv internater, forplejning, artikelmateriale og adgang til elektronisk studieplatform. Bøger er ikke inkluderet i den samlede pris.

  Adgangskrav
  Du skal minimum have gennemført en relevant kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse.

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse og have en ledende funktion i dit daglige arbejde.

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering her.

Læs mere om Kulturledelse

Kontakt

coha480x480.jpg

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

Connie Vangsøe Hansen

Administrativ partner

+45 87 55 19 15

coha@via.dk

coha480x480.jpg
eljo2018480x480.jpg

Elena Noma Kirkegaard

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 05

eljo@via.dk

Elena Noma Kirkegaard

Faglig kontaktperson

+45 87 55 18 05

eljo@via.dk

eljo2018480x480.jpg
agra480x480.jpg

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

Anne Gramstrup Agger

Studievejleder

+45 87 55 19 43

evu.studievejledning@via.dk

agra480x480.jpg