Uddannelse

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Boost din fremtid inden for byggebranchen og bliv skarp på optimeringen af byggeprocesser. Byggeprocesser bliver mere komplekse og skærpede krav sætter samarbejde, effektivisering og produktivitet i fokus. Kan du se dig selv være det koordinerende led på byggepladsen, som sørger for at byggeriet kører på skinner? Så er Akademiuddannelsen i Byggekoordination din uddannelse. Såfremt din virksomhed har behov et mere skræddersyet uddannelsesforløb – så kontakt os direkte for en drøftelse’

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Om uddannelsen

 • Uddannelsen styrker dine evner til at håndtere både store og små byggeprojekter og sikre koordinationen mellem projektlederen og formanden på byggepladsen.

  Du arbejder med konkrete problemstillinger og opgaver fra din hverdag i alle dele af uddannelsen, så du gennem uddannelsen får oparbejdet erfaring med at anvende nye teorier og metoder i din hverdag.

  Når du har gennemført uddannelsen kan du:

  • Anvende centrale planlægnings- og koordinationsmetoder til optimering af byggeprocessen
  • Bruge centrale digitale værktøjer i byggeprocessen
  • Forbedre planlægningen af byggeprocessen, så I optimerer på koordinering og fordeling af ressourcer herunder mandskab, materiel og materialer
  • Vurdere økonomisk risici og konsekvenser i byggeprocessen
  • Vurdere et udbudsmateriale, herunder vil du kunne afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation og deltage i processen med at indhente tilbud fra underentreprenører og leverandører/producenter
 • Akademiuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du kan vælge at tage hele uddannelsen over 2½ år eller at tage enkelte moduler og senere udbygge din efteruddannelse, hvis du har brug for det. På den måde har du mulighed for at finde balance mellem arbejde, uddannelse og familieliv.

  Uddannelsen består af:

  Obligatoriske fag

  • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (10 ECTS)
  • Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder (10 ECTS)
  • Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen (10 ECTS)

  Valgfag

  • Valgfag skal udgøre i alt 20 ECTS-point.
  • Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (10 ECTS)
  • Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads (5 ECTS)
  • IT i udførelsesfasen (10 ECTS)
  • Kommunikation på byggepladsen (5 ECTS)
  • Personaleledelse og -jura i byggeriet (10 ECTS)
  • Salg og markedsføring (10 ECTS)

  Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område, dog de må dog højst udgøre 15 ECTS-point. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valg af fag uden for uddannelsens faglige område.

  Afgangsprojekt
  • Afgangsprojekt - byggekoordination (10 ECTS)

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i byggekoordination

 • Uddannelsen er for dig, som arbejder i bygge- og anlægsbranchen og har, eller skal have, en koordinerende funktion som bindeled mellem de forskellige aktører i byggeprocesserne.
   
  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte
  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.
  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.
  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.
 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være: 
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder