Uddannelse

Akademiuddannelsen i socialt arbejde

Vil du blive god til at rådgive, administrere og sagsbehandle inden for det sociale område? Så tag akademiuddannelsen i socialt arbejde, som giver dig grundlæggende viden og kvalificerer dig til at varetage lettere socialt arbejde.

Akademiuddannelsen i socialt arbejde

Du får igennem forløbet redskaberne til at styrke din socialfaglige praksis, mens du samtidig løbende udbygger dine kompetencer i at vurdere og begrunde dit sociale arbejde.

Charlotte Vangsø Løvstad, Underviser, VIA University College

Om uddannelsen

 • Med studiet kvalificerer du dig til at arbejde med opgaver inden for sagsbehandling, rådgivning og vejledning.

  Dit udbytte:
  • Grundlæggende viden om socialt arbejde og sociale problemer.
  • Viden om teoretiske og metodiske perspektiver i socialt arbejde.
  • Evne til at anvende de mest centrale redskaber i socialt arbejde.
  • Kompetence til at rådgive, administrere og sagsbehandle inden for det sociale område.
  • Mulighed for videreuddannelse ved diplomuddannelser inden for det sociale område, fx diplomuddannelsen i socialformidling.

  Uddannelsen har stor fokus på personlig og faglig involvering af dig som studerende. Derfor veksler vi i undervisningen hele tiden mellem faglige oplæg, dialog, gruppearbejde og studieøvelser med fokus på at omsætte viden til praksis.

 • Akademiuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
  Uddannelsen kan du tage på deltid over to år. På den måde kan du nemt at forene videreuddannelse med både familieliv og job. Er du interesseret i kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse, kan du også det.

  Uddannelsen består af:
  • 2 obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS point
  • 3 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS point 
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS point
  Vi anbefaler, at du starter uddannelsen med det obligatoriske modul ’Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling’.
  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for tematikker, som er særligt relevante for dig, eksempelvis beskæftigelse og arbejdsmarked eller udsatte grupper. 

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i socialt arbejde

 • Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder som socialarbejder eller med administrative opgaver i offentlige, frivillige eller private organisationer.

  Du er fx administrativ medarbejder i en socialforvaltning, et jobcenter eller lignende. Måske varetager du allerede lettere sagsbehandling, er pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent inden for ældre- og psykiatriområdet eller arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, med fritidsaktiviteter eller lignende.
   
  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte
  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2021 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.
  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

anls480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ber480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder