Leder- og medarbejderudvikling

De fleste virksomheder og organisationer arbejder målrettet med at blive bedre til det, de gør. Én af de mest effektive og langsigtede tiltag er at investere i ledere og medarbejdere, så de kan præstere deres bedste.
Vi træder til med en bred vifte af muligheder af opkvalificering og kompetenceudvikling af jeres medarbejdere.

Kompetenceudvikling for medarbejdergrupper

Få et særligt tilrettelagt kompetenceløft, hvor jeres medarbejdere får fælles faglig viden og indarbejder nye arbejdsgange og metoder – tæt koblet til de erfaringer, de trækker på fra det daglige arbejde og fra branchen.

Uddannelsesforløbene kan I få tilrettelagt for såvel større som mindre medarbejdergrupper eller enkeltindivider. Vi designer forløb, der passer præcis til den tid, I kan afsætte, og vi tager hensyn til antallet af deltagere og særlige behov. Medarbejderne kan deltage i professionelle rammer hos os, men vi kommer også meget gerne ud og gennemfører forløb hos jer. Og alt sammen tilrettelægger vi i tæt dialog, så det hele rammer jeres interesser, strategi, kultur og konkrete behov.

 

Leder- og ledelsesudvikling

En foranderlig verden og disruption stiller store krav til dagens ledere. De skal kunne handle agilt, forstå nye forretningsmodeller samt være i stand til at skabe resultater og vækst gennem - og sammen med - andre. Vi hjælper jer med at gøre jeres lederes klar til at håndtere udfordringerne.

Opkvalificering og kompetenceudvikling kan foregå på individniveau, eller I kan arbejde med større ledergrupper på én gang. Samtidig kan I få dækket jeres behov for opkvalificering, uanset om der er tale om kommende, nye eller erfarne ledere.    

 

Talentudvikling

Det er gennem dygtige medarbejdere, at I som virksomhed kan realisere de strategiske intentioner og levere den vare og den service, som jeres kunder efterspørger. At finde, udvikle og fastholde talent er blandt virksomhedsledernes vigtigste opgaver – men hvad er de centrale elementer i god talentudvikling? Få hjælp til at udvikle de rigtige talenter med udgangspunkt i jeres egen talentstrategi. Vi kan også hjælpe med at udvikle og kvalificere en talentstrategi fra bunden.

 

Coaching

Mange virksomheder anvender aktivt coaching som en del af deres karriere- og lederudviklingsaktiviteter. Coaching er en effektiv metode, der, via øget selvindsigt og refleksion, hjælper mennesker med at intensivere deres egen læring og forbedre deres handlemuligheder. Gør brug af vores erfarne coaches, så jeres medarbejdere kan udvikle deres kompetencer, skabe nye perspektiver og muligheder, sætte mål på en hensigtsmæssig måde, afklare mulige karriereveje, lederrollen mv.

 

Personlighedstest/profilværktøjer – DiSC

DiSC Person Profil giver jer et fælles sprog til dialogen om kompetencer og udvikling. Det styrker medarbejdernes selvindsigt og gør dem hermed i stand til at fungere og samarbejde bedre med andre. Samtidig giver det jer et optimalt afsæt for at igangsætte og strukturere seriøs faglig og personlig udvikling.

 

Effekt og evaluering af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling igangsætter I med et ønske om forandringer eller opkvalificering. Få hjælp til at måle effekten af kompetenceudviklingsaktiviteterne.

 

Strategisk rådgivning og sparring

Gør brug af en ekstern kompetencepartner, der, med kendskab til jeres virksomhed/organisation og branche, løbende kan give jer målrettet rådgivning vedr. kompetenceudvikling. Jeres faste rådgiver vil hele tiden have fingeren på pulsen og bidrage med den nødvendige sparring.