Organisationsudvikling

For at efterleve de stigende krav fra omverdenen, er virksomheder og organisationer i konstant udvikling. Det er med til at udfordre rutinerne og dreje organisationen i en ny retning. Men hvordan gearer I medarbejderne til alle forandringerne, de nye arbejdsgange eller det nye mindset?
Vi træder til i en bred vifte af udviklingsprocesser for at hjælpe jer med at skabe bæredygtige forandringer.

Forandringsworkshop

Få tilrettelagt en workshop og hent en professionel facilitator ind, der har stor erfaring med opstart og facilitering af idégenerende processer – det kan fx være i forbindelse udvikling af nye arbejdsgange, indsatsområder eller en ny organisationsstruktur.

Det kan også være I står over for at skulle i gangsætte en større kulturel og organisatorisk forandring, hvor I har brug for at få sat medarbejderne på sporet? Her kan I gøre brug af os til at kickstarte processen med oplæg, inspirationsseminar eller lignende. Læs mere om vores workshops og idéværksted.

 

Kompetenceudvikling for medarbejdergrupper

Få et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for jeres ledere og medarbejdere, der gør dem parate til at gennemføre og implementere forandringsprocesser, kulturforandringer eller organisationsudvikling. Med et målrettet forløb får I hurtige bragt ny adfærd i spil i organisationen.

Uddannelsesforløbene kan tilrettelægges for såvel større og mindre medarbejdergrupper eller enkeltindivider. Vi designer forløb, der passer præcis til den tid, I kan afsætte, og vi tager hensyn til antallet af deltagere og særlige behov.

 

Strategisk sparring og rådgivning

Under alle former for forandringer og udviklingsprocesser, vil der uundgåeligt opstå spørgsmål og uforudsete ting undervejs. Få derfor tilknyttet en ’indstationeret’ udviklings- og forandringsagent, der løbende kan rådgive og hjælpe jer med at implementere og håndtere udviklings- og forandringsprocessen fra start til slut. Udviklingsagenten vil samtidig indledende og undervejs kunne hjælpe jer med at kortlægge konkrete udviklingsmål, ressourcer og handlemuligheder.

 

Effekt og evaluering

Organisationsudvikling igangsætter I med et ønske om udvikling og forandringer. Få hjælp til at evaluere forankringen og måle effekten af de igangsatte indsatser og processer.