Særligt tilrettelagte forløb

VIA er løbende i dialog med kommuner, virksomheder og øvrige relevante parter om behovene for efteruddannelse og kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet. VIA tilrettelægger og afvikler kurser og uddannelser i tæt samarbejde med parterne.

Se igangværende forløb