Forskningscenter i Kina skal fremme samarbejdet om vand og miljø

Et nyt forskningscenter i Chengdu skal skabe fælles løsninger på globale udfordringer inden for vand, jord, energi- og miljøområdet. 

Den kraftige økonomiske vækst i Kina har medført omfattende udfordringer i forhold til forsyning af drikkevand og afledning af spildevand. Miljø og vedvarende energi er ved at blive sat på den politiske dagsorden i Kina. Derfor efterspørger landet viden om vedvarende energi og vand.

I 2014 åbnede Horsens Kommune og VIA University College det fælles forskningscenter “Sino-Danish New Energy and Environmental Protection Research and Development Application Center” i Chengdu i det vestlige Kina. Centeret er placeret i EU’s Project Innovation Centre (EUPIC).

Se EUPIC's hjemmeside

Kina er udfordret

”Kina har store udfordringer inden for vand og energi. Det er områder, vi også har fokus på i Danmark, og vi er langt fremme med at udvikle teknologiske løsninger,” siger Forskningschef Lotte Thøgersen og den daglige leder af Kina centret. Hun leder VIA Byggeri, Energi og Miljø, center for forskning og udvikling, som er gået ind i samarbejdet med de kinesiske og danske partnere. ”Som forskningsinstitution kan vi skabe samarbejdsprojekter på et højt niveau i Kina,” siger Lotte Thøgersen.

Stort eksportpotentiale

Forskningschefen oplever, at kineserne udtrykker et stort ønske om at få kontakt til danske forskere og virksomheder, der har viden og erfaring indenfor energi og vand. Det samme efterspørger EUPIC, som er en EU projekt finansieret organisation, der arbejder for at styrke samarbejdet mellem Kina og EU. Den danske regering har samtidigt udtrykt forventninger om, at området har et stort eksportpotentiale.

Ny forsyningsuddannelse

Ud over projekter og samarbejde er målet at udveksle ph.d.-studerende. Konkret skal et antal studerende fra Kina til Danmark for at arbejde inden for forsyningsområdet. VIA lancerer i sommeren 2015 en ny ingeniøruddannelse inden for forsyning. Det er den første af sin art i Danmark og skal uddanne dimittender med kompetencer og fokus på netop de udfordringer, Danmark og det internationale marked vil møde i de kommende år inden for vand og energiområdet.

Læs pressemeddelelse om den nye uddannelse

Kontakt:

Lotte Thøgersen, forskningschef
VIA Byggeri, Energi & Miljø
T: +45 87 55 41 91
E: lot@via.dk