Vejle bliver spydspids for modstandsdygtighed

Den amerikanske Rockefeller Foundation har udnævnt Vejle til en af verdens ”100 resilient cities”.

Vejle er sammen med New York blevet udnævnt som global spydspids i arbejdet på at gøre verden mere modstandsdygtig overfor klima- og miljøpåvirkninger. Det skyldes, at byerne er sårbare og derfor – ifølge Rockefeller Foundation - bør gå forrest i at udvikle nye løsninger. 

Ifølge Jørgen Andersen, direktør i Green Tech Center Vejle, kan udnævnelsen til resilient city blive begyndelsen på et dansk eksporteventyr. 

New York har fx afsat 20 mia. kroner over de næste år på at udvikle løsninger, der kan forebygge konsekvenserne af vandstandsstigninger og massive skybrud. Og i Vejle er man i gang med en række projekter, der skal forberede byen på fremtiden.

Erfaringer fra Vejle kan bruges i verden

Vejle Kommune har sammen med Syddansk Universitet, VIA University College, Vejle Spildevand og Green Tech Center dannet Resilience Lab Denmark. Et af partnerskabets første projekter er netop ”Vejle som Resilient City”, der skuer frem til år 2050. 

VIA Byggeri, Energi & Miljø deltager i forhold til at udvikle løsninger på vand- og energiområdet. 

Fremtiden kræver selvforsynende byer

Ifølge forskningschef Lotte Thøgersen vil den viden, VIA er med til at udvikle, kunne bruges mange andre steder i verden. 

”Man kan spørge, hvad en millionby som New York kan lære af Vejle. Men større byer har efter min mening brug for at tænke mere decentraliseret, så forskellige dele af byen eksempelvis bliver selvforsynende med energi. 

Der er brug for forskellige løsninger i forhold til, hvorvidt der er tale om industriområder, parcelhuse, placering i forhold til havniveau, jordbundsforhold i forhold til potentiale for nedsivning osv.” siger Lotte Thøgersen. 

Et konkret eksempel er, at New York, lige som Vejle, har brug for at finde ud af, om vand fra skybrud kan nedsive, eller om det skal ledes et andet sted hen. 

”Begge byer ligger tæt ved havet og får enorme udfordringer med vandstandsstigninger. Hvis prognoserne holder stik kommer store dele af Vejle centrum til at ligge under vand,” siger forskeren. 

Begyndelsen på dansk eksporteventyr

Ifølge Jørgen Andersen fra Green Tech Center Vejle, har byen flere oplagte områder, der vil være interessante internationalt. 

”I Vejle er det oplagt at starte med at udvikle pumpe- og backupsystemer, ressourcebesparende teknologier og beredskabsplanlægning,” siger han. 

Mere om Rockefellerfondens ”100 Resilient Cities” 

Mere om Resilience Lab Denmark

Kontakt:

Lotte Thøgersen, forskningschef, ph.d.
T: +45 87 55 41 91
E: lot@via.dk