Loren Ramsay fortæller om ice pigging - en ny metode til rensning af vandledninger

Video I Kan slush-ice rense vandrør?

Docent Loren Mark Ramsay fra forskningscentret VIA Byggeri, Energi & Miljø fortæller om en ny og bæredygtig rensemetode, der skal sikre rene vandrør og dermed rent drikkevand.