Circularity City - Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi

Circularity City er et nyt stort samarbejdsprojekt i Region Midtjylland, som skal udvikle cirkulære løsninger til den bæredygtige omstilling af verdens enorme ressourceforbrug.

Projektet har til formål at støtte virksomheder i Region Midtjylland i at realisere de økonomiske potentialer i cirkulær økonomi inden for byggeri og byudvikling. Projektet skal styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og bydele.

I projektet skal virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i Region Midtjylland i fællesskab udvikle cirkulære økonomiske helhedsløsninger, der kan anvendes i både national og international sammenhæng og dermed føre til øget eksport.

Behov for løsninger inden for miljø, klima og byggeri

Projektet og dets koncept med cirkulær økonomi skal imødegå det globalt anerkendte faktum at verden har brug for at mindske presset på ressourcerne og bidrage til den nødvendige bæredygtige omstilling. Behovet for omstilling er særligt nødvendigt i de stadigt voksende byer, som forbruger enorme mængder af ressourcer – både i Danmark og i udlandet.

Der er således behov for løsninger på udfordringer som miljø- og klima, ressourceknaphed, fødevarer, affald mm. Byggeri er én af de sektorer i Danmark, som vil kunne opnå store gevinster ved at arbejde med cirkulær økonomi, hvilket dette projekt vil støtte op om og udvikle løsninger til.

Projektperiode: 2017-2020

Projektpartnere: Projektets partnere er CLEAN, Statens Byggeforskningsinstitut, Dansk Industri – Danish Cleantech Hub NYC, Minor Change Group, GXN og VIA Byggeri, Energi & Miljø hos VIA University College.

Finansiering: Projektet er støttet af Regional Vækstforum i Region Midtjylland.

Projektleder for VIA:

Torsten Sack-Nielsen Programleder, arkitekt, ph.d.
VIA Byggeri, Energi & Miljø, Center forskning & udvikling

T: 87554190
E: tosn@via.dk

Ekspertprofil
LinkedIn