Klimatoriet i klimatilpasningsprojektet Coast to Coast

Se hvordan Klimatoriet skal danne bro mellem forskning og virksomheder

VIAs forskere inden for resilience er med, når der i Klimatoriet skal genereres ny viden og samarbejder med innovative virksomheder. Sammen skal de udvikle nye produkter og metoder inden for klimaløsninger.