Vores samarbejdspartnere

Vi samarbejder med virksomheder, kommuner, regioner, myndigheder, universiteter og andre vidensinstitutioner. Her kan du se eksempler på, hvem vi samarbejder med. 

Fælles for alle VIAs forsknings- og udviklingsprojekter er, at aktiviteterne er anvendelsesorienterede og tæt på virkelighedens udfordringer.

Af samme grund sker 95 % af forskningscentrets projekter i samarbejde med virksomheder, myndigheder og andre vidensinstitutioner.

VIA er involveret i mange forskellige typer samarbejde, fx

 • specifikke udviklingsprojekter, hvor en virksomhed eller myndighed mangler konkret viden i forhold til en bæredygtig teknologi eller et produkt. Her bidrager VIA med forskning, undersøgelser og ny viden, så potentialerne bliver klarlagt.

 • samarbejde med fokus på studerende. Fx om brobygning, praktikker eller studenterprojekter.

 • 3-årige erhvervs-ph.d.-projekter som partnere i samarbejde med universiteter og virksomheder. VIA er altid nysgerrige på nye forsknings- og udviklingsprojekter, så kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for at samarbejde.

Se hvem vi samarbejder med

 • Kommuner og regioner

  Vi samarbejder med kommuner og regioner om at finde konkrete bæredygtige løsninger på deres klimaudfordringer.

  Vi samarbejder blandt andet med disse kommuner og regioner.

  Hedensted Kommune

  Samarbejder omkring borgerdrevet klimatilpasning, nedsivning af regnvand, klimavej, Coast to Coast Climate Challenge.

  Horsens Kommune

  Samarbejder omkring nedsivning af regnvand i nye byområder, Coast to Coast Climate Challenge.

  Aarhus Kommune

  Samarbejde omkring LAR-løsninger i det urbane miljø.

  Vejle Kommune

  Samarbejder omkring 100 Resilient Cities, Resilience Lab Denmark, energipæle, køle- og varmeforsyning i fremtidens resiliente by, LAR-løsninger.

  Region Midt

  Samarbejder omkring Coast to Coast Climate Challenge, nedsivning af regnvand, klimavej, borgerdrevet klimatilpasning.

  Lemvig Kommune

  Samarbejde omkring Klimatorium, Coast to Coast Climate Challenge.

  Odense Kommune

  Samarbejde omkring fingrusanalyser til opstilling af stratigrafi på Fyn.

 • Private virksomheder

  Vi samarbejder om grønne løsninger med en lang række private virksomheder.

  Vi samarbejder blandt andet med disse private virksomheder

  Green Tech Centeret

  Samarbejde omkring 100 Resilient Cities, Resilience Lab Denmark, efter- og videreuddannelse i resilient renovering på by- og bygningsniveau. Visualisering af resilience løsninger og ny viden indenfor klima, forsyning samt energi og bygninger.

  CLEAN

  Samarbejde omkring cirkulær byinnovation.

  Teknologisk Institut

  Samarbejde omkring udvikling af beboeradfærd og –nudging ift. klimavenligt forbrug, integration af solceller i tage og flade tegl.

  Centrum Pæle

  Samarbejde omkring erhvervs-ph.d., energipæle, køle- og varmeforsyning i fremtidens resiliente by.

  Lemvig Vand & Spildevand

  Samarbejde omkring optimeret drikkevandsbehandling, klimatilpasning, Coast to Coast Climate Challenge og Forsyningsingeniøruddannelsen.

  Aarhus Vand

  Samarbejde omkring optimeret drikkevandsbehandling og LAR-løsninger i det urbane miljø.

  Skanderborg Forsyning

  Samarbejde omkring erhvervs-ph.d., optimeret drikkevandsbehandling, Coast to Coast Climate Challenge.

  Brædstrup Fjernvarme

  Samarbejde omkring bæredygtige energiressourcer og energilagring.

  Vejle Fjernvarme

  Samarbejde omkring køle- og varmeforsyning i fremtidens resiliente by.

  Vejle Spildevand

  Samarbejde omkring Resilience Lab Denmark, spildevand som energiressource.

  Rambøll

  Samarbejde omkring LAR-løsninger i det urbane miljø, klimaforandringer, Coast to Coast Climate Challenge.

  Niras

  Samarbejde omkring optimeret drikkevandsbehandling, klimatilpasning.

 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

  I vores forskningsprojekter samarbejder vi ofte med andre vidensinstitutioner.

  Vi samarbejder blandt andet med disse vidensinstitutioner

  Aalborg Universitet, Civil Engienering

  Samarbejde omkring erhvervs-ph.d., energipæle.

  Aarhus Universitet, Institut for Geoscience

  Samarbejde omkring geofysik i optimeret drikkevandsbehandling.

 • Internationale samarbejdspartnere

  Vi arbejder sammen med flere internationale partnere om resiliente klimaløsninger.

  Vi samarbejder blandt andet med disse internationale samarbejdspartnere.

  Act Now by Grundfos

  Samarbejde om resiliente løsninger i bl.a. Mellemøsten.

  HAMK University, Finland

  Samarbejde om klimatilpasningsprojekter i Danmark, Brasilien og Finland.

Skal vi samarbejde?

Forskningsadministrator, VIA Byggeri, Energi & Miljø

Rikke Skovbjerg Kristensen

Forskningsadministrator
VIA Byggeri, Energi & Miljø

Kontakt:
T: +45 87 55 42 91
E: rikk@via.dk

 

Lotte Thøgersen

Lotte Thøgersen

Uddannelses- og forskningschef, ph.d.

E: lot@via.dk
T: +45 87 55 41 91