Lotte Thøgeresen, forskningschef for forskningscentret VIA Byggeri, Energi & Miljø

Video I Hvorfor arbejder vi med resilience?

Hvorfor arbejder VIA med resiliens? Lotte Thøgersen, forskningschef for forskningscentret VIA Byggeri, Energi & Miljø, fortæller om VIAs samarbejde med virksomheder og myndigheder for at finde resiliente klimaløsninger.

Klimaudfordringerne er en samfundsmæssig problemstilling, der kommer til at vokse mere og mere i årene fremover, og som en af landets største videregående uddannelsesinstitutioner, skal VIA have fokus på de samfundsmæssige udfordringer, og være med til at løse dem, fortæller Lotte Thøgersen, forskningschef for forskningscentret VIA Byggeri, Energi & Miljø.

VIA har en lang tradition for at samarbejde med virksomheder og kommuner, og det er en vigtig del af VIAs DNA at være tæt på virksomhederne og deres udfordringer. Derfor er VIA konstant i dialog med virksomheder om en række udviklingsprojekter.

I forskningscentret VIA Byggeri, Energi & Miljø bliver 95% af projekterne lavet i samarbejde med virksomheder. Det kalder på mange forskellige typer samarbejder lige fra meget specifikke forskningsprojekter, til samarbejde om brobygning ift. studerende, studenterprojekter og samarbejde om erhvervs-ph.d.’er. Mulighederne er mange, ifølge Lotte Thøgersen, det er blot et spørgsmål om at løse de fælles udfordringer.

Skal vi samarbejde?

Lotte Thøgersen

Lotte Thøgersen

Uddannelses- og forskningschef, ph.d.

E: lot@via.dk
T: +45 87 55 41 91