Program for organisation, koordination og borgerinddragelse

Vi forsker i det fagprofessionelle arbejdes samspil med organisationers strukturer, dynamikker og kulturer. 

I et tæt og dynamisk samspil med praksis forsker vi anvendelsesorienteret med fokus på at omsætte viden til gavn for praksis.

Vores metodiske tilgang er problemstyret, hvorfor vi anvender både spørgeskemaer, observationer, kvalitative interviews mv. 

Forskningsområder:

Programmets forskningsområder udgør blandt andet: 

  • Det fagprofessionelle arbejde og særligt det fagprofessionelle skøn
  • Koordination i organisatoriske mellemrum og over professionsgrænser
  • Integrerede indsatser med særlig opmærksomhed på udsatte borgere
  • Borgerinddragelse i praksis og i forskning
  • Digitaliseringens betydning for relationer og organiseringer
  • Styringsvilkår i organisationer og styringsparadigmer
  • Implementering, når vi omsætter teorier og planer til konkrete handlinger

Udvalgte projekter

Projekt: Professionernes digitale landskab

Om projektet

Projektet undersøger, hvordan digitale systemer, teknologier og redskaber indgår som elementer i professionelles daglige praksis, hvordan teknologierne ’blander sig i’ professionelles faglige vurderinger.
Læs mere om projektet i UC Viden
Matilde Høybye Mortensen

Kontakt

Matilde Høybye Mortensen
Docent
T: +4587553371
E: mahm@via.dk

Se profil i UC Viden

Projekt: Kunstig intelligens (AI) versus professionerne! De ikke-menneskelige aktører på beslutningsfabrikkerne

Om projektet

Projektet undersøger, hvilke digitale kompetencer det kræver hos medarbejder, hvordan det påvirker den faglige opgave. - herunder den professionelles relation til borgerne.
Læs mere om projektet i UC Viden
Lena Kjeldsen

Kontakt

Lena Kjeldsen
Docent
E: lkje@via.dk
T+4587553471

Se profil i UC Viden

Projekt: Implementeringen af Critical Time Intervention i et Normalization Process Theory perspektiv

Om projektet

Projektet arbejder med, hvordan case-management metoden Critical Time Intervention (CTI) og metodens intensive, tidsafgrænsede og fokuserede indsatser forankres lokalt i organisationer, der arbejder med kritiske overgange.
Læs mere om projektet i UC Viden
Stinne Thornøe Frederiksen

Kontakt

Stinne Tornøe Frederiksen
Adjunkt
E: sttf@via.dk
T+4587553298
Se profil i UC Viden

Kontakt

Matilde Høybye Mortensen
  • Matilde Høybye-Mortensen

  • Docent
  • T: 87 55 33 71