Kultur og pædagogik

Om forskningen

 • Udvalgte projekter

  Vi udvikler projekter med fokus på kultur og pædagogik.

  Genreskrivning i et nyere genredidaktisk perspektiv

  Projektet undersøger muligheden for at bryde det gældende genremønster i skolen ved at præsentere et nyere genredidaktisk begreb med udgangspunkt i en genreforståelse, som ikke bygger på den traditionelle klassificeringsvidenskabs normative og monolitiske definitioner af genrebegrebet, men i stedet trækker på en systemisk-relationel videnskab om genrer og genreskrivning.

  Projektet skriver sig op imod den australske, procesorienterede, systemisk funktionelle genrepædagogik, hvor fokus er på normative literacy-praksisser, som handler om, at eleverne i skolen skal lære at kontrollere genren med henblik på at honorere præskriptive relevante læse- og skriveformål.

  Projektet er relevant, fordi den dominerende skrivepraksis i skolen i altovervejende grad ikke fremmer en kreativ skriveproces for eleverne. Det sker gennem lærernes overtagelse af kontrolstyrede genreforståelser af elevernes skrivning, som også bekræftes af folkeskolens læreplaner og afgangsprøver, som er orienteret mod fastlagte genreafgrænsninger.

  Projektperiode: 2018-2019.

  Projektpartner: Frederiksbjerg Skole, Aarhus.

  Læs mere om projektet på UC Viden

  Projektledere:

  Anne Bock
  E: bock@via.dk

  Benny Bang Carlsen
  E: beba@via.dk


  Udskolingslæreres oplevelse, forståelse og håndtering af motion og bevægelse i skolen

  Projektet et ph.d.-projekt og formålet er at undersøge, hvordan udskolingslærere oplever, forstår og håndterer den del af reformkravet fra 2014, der handler om, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen.

  Resultaterne viser fx at lærerne oplever og forstår motion og bevægelse på vidt forskellige måder. Den enkelte lærer er i høj grad overladt til selv at finde mening. Der udarbejdes ikke lokale politikker på området eller udstikkes rammer fra skoleledelsen, ligesom området kun i meget lille grad diskuteres blandt lærerne.

  Lærerne mangler viden om, hvad der står i reformen vedrørende motion og bevægelse, om intentionerne med motion og bevægelse, og om hvordan de kan anvende motion og bevægelse i skolen. Læreren oversætter og tilpasser politikken til sin egen praksis og anvender motion og bevægelse i det omfang, det giver mening for læreren.

  Projektperiode: 2015 – 2019

  Læs mere om projektet på UC Viden (her indsættes link)

  Projektleder:

  Henrik Taarsted Jørgensen, lektor og ph.d.-studerende
  E: hejo@via.dk


  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Lise Høgh Jönsson, ph.d.

  T: +45 87 55 17 21
  E: lhjo@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Identitet og identificering
  • Minoriteter
  • Kvalitative metoder 
  • Børn og unges hverdagsliv

  David Thore Gravesen, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Børn og unges hverdagsliv
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 37 31
  E: dtg@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Ungdomskultur
  • Pædagogers professionsidentitet
  • Social reproduktion

  Marta Padovan-Özdemir, adjunkt, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 36 92
  E: mapa@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn

  Særlig viden om:
  • Post-koloniale og racialiserende praksisformer i velfærdsarbejdet med indvandrere/flygtninge
  • Samskabelse og interkulturel dialog
  • Kvalitative metoder og pædagogisk historisk forskning

  Jens-Ole Jensen, ph.d.

  Ledelsessekretariatet
  T: +45 87 55 17 08
  E: joj@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Krop, idræt og bevægelse
  • Kvalitative metoder
  • Børne- og ungekultur

  Martin Blok Johansen, ph.d.

  VIA Læreruddannelsen
  T: +45 87 55 17 18
  E: blok@via.dk
  UC Viden
  Særlig viden om:
  • Spændingsforhold mellem æstetik og pædagogik;
  • Potentialer i vanskeligheder
  • Teori/praksis-problematikker

  Anette Boye Koch, ph.d., docent

  Programkoordinator for forskningsområdet Barndomspædagogik
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 35 09
  E: abk@via.dk
  UC Viden-profil 
  LinkedIn
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Trivsel
  • Børneperspektiver
  • Dagtilbudspædagogik

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vi er altid interesserede i at samarbejde om udvikling af ny viden - og samarbejder i centeret på forskellig vis med følgende partnere.

  Fora, foreninger og centre:

  • Forum for idræt, historie og samfund 
  • BUPL 
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 
  • Center for Dagtilbudsforskning (CEDIF) 
  • Kulturprinsen – Udviklingscenter for børne- og ungekultur 
  • Sangens Hus, Herning 
  • Animation Workshop, Viborg 
  • Forlaget Gyldendal Uddannelse
  • Rambøll
  • Undervisningsministeriet
  • Socialministeriet

  Fonde:

  • Lokale & Anlægsfonden

  Kommuner:

  • Aarhus Kommune
  • Horsens Kommune 
  • Ikast-Brande Kommune 
  • Københavns Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Viborg Kommune
  • Mariagerfjord Kommune

  Universiteter og Professionshøjskoler:

  • UCC Professionshøjskolen, University College Sjælland og Professionshøjskolen University College Nordjylland 
  • FIIBL Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, SDU Syddansk Universitet og University College Lillebælt 
  • Kosmos, Videncenter for kost, motion og sundhed, UC Syd 
  • Active living, Institut for idræt og biomekanik, SDU Syddansk Universitet 
  • Centre for Design, Learning & Innovation, Ålborg Universitet 
  • Innovationslaboratoriet for pædagogik og bevægelse, VIA University College
  • Musikterapiprogrammet, Aalborg Universitet 
  • InDiMedia, Aalborg Universitet 
  • Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet
  • Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skoler), Aarhus Universitet

  Faglige netværk

  • Nordisk Forskernetværk: Unge i Risiko

  Internationale partnere

  • University College Ghent, Belgien
  • University of Minho, Portugal
  • The University of Northampton, Storbritannien
  • University College Limburg, Belgien
  • 2 Dimotiko Sxoleio Kalamata, Grækenland

Få mere inspiration

Satire tegning af et skab som fællesskabet, og hvordan man åbner det.

Projekt skal forebygge ekstremisme og radikalisering

Undervisningsministeriet har uddelt knap 8. mio. kroner til et projekt, der skal forebygge ekstremisme og radikalisering allerede i børnehaven.

Trivsel og læring for de mindste børn

Forskningsprojekt sætter fokus på læring og trivsel

Nyt forsknings- og udviklingsprojekt skaber ny viden om indsatser, der understøtter læringsmiljøer.

To drenge ser på iPad

I-bog gav svage læsere ny læselyst

Projekt viser, at digitale bøger skabt til nye medier motiverer de ældste skoleelever til at læse mere.