I-bog gav svage læsere ny læselyst

Projekt viser, at digitale bøger skabt til nye medier motiverer de ældste skoleelever til at læse mere.

Nye medier som computere, tablets, mobiltelefoner og interaktive tavler skaber nye litteraturlæsere, der orienterer sig anderledes i litteraturen og anvender den til nye formål.

Nye medier, nye læsemetoder

Hvis man ændrer en bog, så den udnytter nye digitale mediers muligheder og indeholder multimodale og interaktive elementer, så styrker det store børns læselyst.

Det viser projektet ”Litteraturlæsning – fra e-bog til i-bog” (2012-2013), som lektor Ayoe Quist Henkel, VIA Læreruddannelsen, var projektleder for.

Projektet fokuserede på, hvordan skolebiblioteker kan styrke fiktionslæsning med nye medier. Både som redskab til at udvikle læsekompetencer og som læselyst og en vej for udvikling og erkendelse hos barnet.

Elever var med til at udvikle i-bog

I forløbet læste 12 forskellige klasser fra 6. til 9. årgang den manga-inspirerede bog ”Tavs” af Camilla Hübbe og Rasmus Meisler.

Bogen blev løbende udviklet fra e-bog til i-bog, dels gennem brugerdreven innovation, dels gennem vejledning og sparring af projektgruppen.

Indtryk på alle kanaler

”Multimodalitet, altså kombinationen af skrift, musik, lydkulisser, still-billeder, levende billeder og verbalsprog, aktiverer forskellige sanser,” forklarer Ayoe Quist Henkel.

”Små animationer og lydelementer, der forstærker, forvarsler eller udfordrer fortællingen, skærper fordybelsen i de enkelte opslag og motiverer både stærke, men især også svage læsere og styrker deres læsefokus og indsigt i fortællingen.”

Interaktivitet gav nye erfaringer med teksten

Interaktivitet var også et stærkt inspirerende element for læserne. Bogen fik nogle interaktive elementer, hvor læserne fx kunne flytte tekstfragmenter, eller ved indholdsmæssige højdepunkter skulle røre ved teksten for at drive læsningen videre.

”Læseoplevelsen får et taktilt element, og læseren er i nogle tilfælde med til at afgøre, hvad der sker, eller hvornår det sker. Det giver en anderledes sanselighed og æstetisk erfaring med teksten,” siger Ayoe Quist Henkel.

Læserne blev altså mere aktive og involverede i i-bogen. Det viste sig, at tekstbokse, der afløser hinanden på et opslag, er et godt element til at fastholde læserne. Det støtter læseprocessen og giver et overblik over læsningen, som er motiverende – særligt for svage læsere. Derfor er tekstbokse et af de elementer, som er videreudviklet og integreret i den endelige i-bog.

Få mere viden om projektet:

Projektet var finansieret af bl.a. Kulturstyrelsen.

Kontakt:

Ayoe Quist Henkel, lektor
VIA Læreruddannelsen
T: +45 87 55 31 00
E: aqh@via.dk