Læring og it

Om forskningen

 • Udvalgte projekter

  Vores projekter har fokus på, hvordan brugen af it kan påvirke og udvikle læring, undervisning, kommunikation og samarbejde .

  Det konvergente læringsrum

  Projektet undersøger og kvalificerer planlægning af arbejde med og refleksion over design af it-medieret undervisning hos undervisere ved professionsuddannelserne. Det sker gennem en række casestudier på VIAs uddannelser i perioden 2015 – 2017.
  Målene med projektet er at:

  1. Undersøge underviseres anvendelse af it-didaktiske støtteredskaber til design af it-medierede undervisningsforløb ved hjælp af modellen for "Det konvergente læringsrum"
  2. Kvalificere og videreudvikle modellen for "Det konvergente læringsrum"
  3. Kompetenceudvikle undervisere ved professionshøjskolerne i forhold til digitalt didaktisk design
  4. Bidrage til udvikling af fremtidens uddannelser i VIA

  Projektleder

  Lars Peter Bech Kjeldsen, forsknings- og udviklingschef
  VIA Sundhed
  M: lpbk@via.dk 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Demonstrationsskoleprojektet ”IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv”

  Formålet med projektet er at udvikle kompetenceudvikling for lærere med henblik på at øge forekomsten af innovativ undervisning og læring, der anvender it ud fra faglige, pædagogiske og læringsmæssige begrundelser. Resultater fra dansk og international forskning indgår i grundlaget for tilpasning af metoder til praksisnær kompetenceudvikling af lærere, med effekt også for elevers læringsudbytte, læreruddannelsernes undervisere og deltagende lærerstuderende. Gennem erfaringerne fra projektet skabes generaliserbar viden om sammenhænge mellem organisering af kompetenceudvikling, lærerkompetencer, innovativ undervisning og elevers læringsudbytte.

  Samarbejdspartnere: Ministeriet for Børn og Undervisning - Styrelsen for IT og Læring, Professionshøjskolen UC Lillebælt - Læremidddel.dk, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol - Aarhus Universitet, Institut for Pædagogik og Uddannelse. 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden
  Projektets hjemmeside


  AR-Sci: Augmented Reality for Science Education

  VIA UC er projektkoordinator af dette internationale projekt, der er støttet af Erasmus+. Projektet løber fra 2014 til august 2017. Formålet med projektet er, at undersøge om og hvordan man kan øge elevers interesse og motivation for de naturvidenskabelige fag i skolen, således at målet om at fremme naturvidenskabelige uddannelser i Europa kan opnås. I projektet er der udviklet en innovativ tilgang til naturfagsundervisning, hvor lærerne inddrager augmented reality-teknologi i en undersøgelsesbaseret tilgang til undervisningen. Ved brug af augmented reality kan naturvidenskabelige processer visualiseres, elevernes aktive rolle i undervisningen styrkes, og deres egen udforskning og undersøgelse af naturvidenskabelige fænomener sættes i fokus.

  Samarbejdspartnere: Høgskolen i Oslo og Akershus - Norge, Skolen i Midten - Hedensted Kommune, JISC - UK, CESGA - Spanien, CPI O Cruce - Spanien. 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden
  AR-Sci projektets hjemmeside


  Lettere adgang til digitale læringsressourcer via udvikling af fælles standarder og metadata

  Projektet er et undersøgelses- og analyseprojekt, der blev gennemført i 2016 for Styrelsen for IT og Læring (STIL) under Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling. Formålet med projektet er at udvikle fælles standarder, som kan optimere digitalt formidlet deling af undervisningsforløb lærere og skoler imellem. I forbindelse med folkeskolereformen blev der indgået aftale om en fælles brugerportal, hvor læringsplatforme skulle implementeres på alle folkeskoler, og denne undersøgelse knytter sig til udviklingen af den teknologiske infrastruktur herfor. I vores undersøgelser har vi analyseret læreres pædagogiske sprogbrug om undervisningsforløb, behov og motivation for deling af lærings- og undervisningsressourcer og den konkrete anvendelse af de digitale læringsplatforme i 2016.

  Samarbejdspartnere: Rambøll Management Consulting A/S, Ministeriet for Børn og Undervisning - Styrelsen for IT og Læring (STIL). 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Partnerskab om MOOCs – et pilotprojekt

  De danske professionshøjskoler har i 2016 og 2017 indgået et samarbejde om at udvikle et gratis onlinekursus, en såkaldt MOOC, hvilket står for ”Massive Open Online Course”. Denne MOOC omhandler begrebet ”Den åbne skole”, der indgår i folkeskolereformen fra 2013. I kurset præsenteres forskellige måder at arbejde med den åbne skole i undervisningen, og deltagerne får mulighed for at danne netværk og udvikle konkrete forløb eller projektideer hertil. Formålet er både at tilbyde efter- og videreuddannelse for pædagogisk personale i åben skole samt at udvikle et grundlag for fælles MOOCs i professionshøjskolesamarbejdet. Udformningen af det didaktiske og det tekniske design er centrale elementer i projektet. MOOC’en er åbnet for deltagere i januar 2017 og gennemført to gange, hvorefter kurset er blevet evalueret.

  Samarbejdspartnere: Danske Professionshøjskoler, Undervisningsministeriet 

  Mere om projektet:
  Videnportalen UC Viden


  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Thomas Raundahl Mikkelsen, ph.d.

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  T: +45 87 55 22 69
  E: trm@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Netbaseret sygeplejerskeuddannelse
  • Flipped classroom

  Steen Lembcke, lektor,

  VIA Læreruddannelsen
  T: +45 86 15 38 56
  E: sle@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Særlig viden om
  • Brug af digitale platforme i folkeskolen
  • 3D teknologier og design thinking
  • Inddragelse af elevers uformelle kompetencer

  Lillian Buus, ph.d.

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 18 93
  E: libu@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Særlig viden om:
  • Design og implementering af virtuelle læringsmiljøer og læringsdesign
  • Didaktik og pædagogik
  • Informations og kommunikationsteknologi (IKT)

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vi samarbejder både med regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

  Internationale

  • Supercomputing Centre of Galicia (Spain)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (NO)
  • JISC (UK) Open University (UK)
  • Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
  • Die Berater (Østrig)

  Uddannelsesinstitutioner

  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Professionshøjskolen UCC
  • University College Lillebælt
  • University College Sjælland
  • Professionshøjskolen Metropol
  • University College Syddanmark
  • University College Nord
  • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

  Offentlige samarbejdspartnere

  • Alexandrainstituttet
  • Undervisningsministeriet
  • Styrelsen for It og Læring
  • Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)
  • Region Midt

  Andre

  • Rambøll Management

Få mere inspiration

Cirkeldiagram viser arbejdet med Blended Design

Blended Design

En ny måde at tilrettelægge undervisning på.

Bedre it-kompetencer

Projektet 'IT-fagdidaktik og lærerkompetencer' styrker elevers kreativitet og problemløsning ved at udvikle læreres kompetencer bl.a. i brugen af it.

Augmented Reality for Science Education

Augmented Reality

EU-projekt skal undersøge, om børn får lettere ved at lære naturfag ved brug af AR som læringsredskab.

Bøger

Mød vores ph.d.-studerende 

Vores ph.d.-studerende tager afsæt i praksis og samarbejder altid med relevante offentlige og private partnere.

Konferencer i NNU

Sammen med flere professionshøjskoler arrangerer VIA en årlig konference inden for temaer om netbaseret uddannelse.