Sæt turbo på arbejdet med pædagogisk idræt

Vi skaber viden om læring og undervisning

VIA Læring og undervisning

Center for forskning & udvikling

Vi forsker i pædagogisk og didaktisk praksis i dagtilbud og skoler. I forskningen udvikler vi viden om mødet mellem børn, unge og personalets praksis. Derfor forsker vi blandt andet i læsevanskeligheder, sprogstimulering, matematik, naturfag og udeskole. 

Om centret

 • Forskningsområder

  I VIA Læring & Undervisning udvikler vi viden om pædagogisk og didaktisk praksis i dagtilbud og skoler.

  Omdrejningspunktet er børns oplevelser med læringsaktiviteter og samspillet mellem børn og de professionelle i institutionerne. Vi udforsker formelle og uformelle læringsrum både i og uden for klasseværelser og børnehavestuer.

  Vores projekter sker i samarbejde med praksis som fx aktører i institutionerne, nationale og internationale forskningsmiljøer og et bredt spektrum af kommunale samarbejdspartnere.

  Vi forsker blandt andet i, hvordan læse- og skriveundervisning kan støtte børn og unges udvikling af sproglige kompetencer. Desuden i, hvad der sker med den pædagogiske praksis, når det daglige arbejde foregår uden for institutionernes mure.

  Centret har følgende programmer:

  Literacy

  • Læsning og læseudvikling
  • Skrivning og skriveudvikling
  • Tidlig læsning og skrivning
  • Læsning og skrivning på første og andet sprog
  • Læse og skrive didaktik i skolens fag 
  • Læse og skrivevanskeligheder
  • Multimodalitet

  Matematik og naturfagsdidaktik

  • Matematikdidaktik
  • Naturfagsdidaktik
  • Professionsrettet, praksisnær forskning og udvikling

  Sprogpædagogisk praksis

  • Sprogpædagogik og sprogundervisning
  • Sproglig praksis
  • Modersmål, andetsprog og fremmedsprog
  • Flersprogethed
  • Sprogstimulering og sprogmiljø

  Outdoorpædagogiske problemstillinger i professionsbacheloruddannelser

  • Uddannelse og læring i uderummet
  • Outdoorpædagogiske perspektiver i professionsuddannelserne
  • Systematisk udvikling og implementering af uderummet i den daglige undervisning

   

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Arne Mogensen, centerleder, lektor, ph.d.

  T: +45 87 55 17 52
  E: armo@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Lektionsstudier
  • Fagteam-samarbejde
  • Evaluering
  • Dygtige elever.

  Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Literacy
  T: +45 87 55 17 13
  E: mvc@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Sprog og læring i skolens fag
  • Den fortsatte læsning og skrivning
  • Tosprogede elever.

  Martin Krabbe Sillasen, docent, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Matematik- og naturfagsdidaktik
  T: +45 61 18 91 18
  E: msil@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Læreres professionelle udvikling
  • Forandringsprocesser i uddannelsessystemet
  • Fagteam-udvikling
  • Naturfagsdidaktisk forskning.

  Line Møller Daugaard, docent, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Sprogpædagogisk praksis
  T: +87 55 17 36
  E: lida@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Flersprogethed
  • Modersmålsundervisning
  • Lingvistisk etnografi

  Karen Seierøe Barfod, lektor, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Outdoorpædagogiske problemstillinger i professionsbacheloruddannelser
  T: +51 76 99 11
  E: ksba@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Udeskole
  • Projektledelse
  • Naturformidling

  Se en oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vi samarbejder med en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og skoler.

  Vores vigtigste samarbejdspartnere:

  Skoler:

  Skoler i Aarhus, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro og Silkeborg Kommuner.

  Kommuner:

  • Skive Kommunes skolevæsen
  • Lemvig Kommune
  • Aarhus Kommune.

  Uddannelses- og forskningsinstitutioner:

  • Windesheim University, Holland.
  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • UCC Professionshøjskolen
  • Professionshøjskolen Metropol
  • Professionshøjskolen University College Nordjylland
  • University College Sjælland.

  Virksomheder:

  • Trygfondens Børneforskningsenhed
  • Rambøll
  • IRIS Connect, Brighton, England.

Få mere inspiration

VIA skal udvikle og teste undervisningsmateriale til matematik

Skoleelever skal blive bedre til matematik med TRACK

Med støtte fra Trygfonden skal forskningsprojektet hente metoder fra Singapore.

Hvordan kan engineering bruges på danske skoler?

Ny rapport om undervisning i ’engineering'
Efteruddannelse naturfagslærere

Stærke fagteams giver modigere lærere

Projektet QUEST viser nye veje for kompetenceudvikling af lærere

Børn læser sammen

Forældre kan gøre børn bedre til at læse

Børn bliver markant bedre læsere, hvis deres forældre læser med dem hver dag.

Børn er udenfor og bygge

Hvad er god udeskole-praksis?

VIA er projektleder for et stort nationalt udeskole-projekt.
Pige fra uland holder to skilte med ord.

Tosprogede børn har uudnyttede ressourcer

VIA og Aarhus Kommune har forsket i børns skriftsprog.

Barn tegner og skriver på papir

Forskere ser på små børns skriftsprog

Forskere har set, hvordan man giver 0-6-årige erfaringer med skriftsprog.

VIA er en del af Nationalt Videncenter for Læsning

VIA medfinansierer og deltager aktivt i det nationale centers forskning.