VIA er en del af Nationalt Videncenter for Læsning

VIA medfinansierer og deltager aktivt i det nationale videncenters forskning.

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor samler, skaber og spreder vi viden om literacy.

Centeret blev oprettet den 1. september 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

En del af centerets drift finansieres med årlige tilskud fra professionshøjskolerne. Midler til projekter skaffer videncenteret selv eksternt.

Centeret arbejder med tre indsatsområder i 2017 og 2018: Tidlig literacy, Literacydidaktik i grundskolen samt Literacy i uddannelse og arbejdsliv. Indsatsområderne skal sikre, at centeret udvikler viden på fagligt aktuelle områder og involverer en bred målgruppe. 

Al centerets opgaveudførelse kendetegnes ved en særlig opmærksomhed på deltagelsesaspektet, pædagogisk ledelse og metodisk klarhed som en vej til at forankre literacyviden i praksis.   

For yderligere information, kontakt:

Line Møller Daugaard, ph.d., programkoordinator for forskningsområdet Sprogpædagogisk praksis
T: + 45 87 55 17 36
E: lida@via.dk

Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d., programkoordinator for forskningsområdet Literacy
T: + 45 87 55 17 13
E: mvc@via.dk