Livslang læring

Om forskningen

 • Forskningens indhold

  Vores projekter handler om livslang læring med udgangspunkt i praksis.

  Program for realkompetence

  Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for feltet for realkompetence i et nationalt og et internationalt perspektiv, sådan at der sker en fortsat viden- og praksisudvikling for anerkendelse af realkompetencer. Programmet forstår realkompetence i overensstemmelse med bredden i paradigmet Livslang Læring og fokuserer således på et forsknings- og udviklingsfelt for individers karrieremæssige nyttiggørelse af læring tilegnet i mangfoldige sammenhænge.

  Programmet har et særligt fokus på samspillet mellem sektorer for anerkendelsen af individets realkompetencer, herunder formelle uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og arbejdslivet.

  Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Samspillet mellem sektororganisationer om anerkendelse af individers realkompetence som grundlag for job, uddannelse eller anden udvikling
  • Pædagogisk og didaktisk udvikling i de formelle uddannelser til at bygge videre på voksne studerendes livserfaring og realkompetencer i undervisningen
  • Samspillet mellem realkompetence og karrierelæring
  • Inklusion af udsatte grupper gennem kompetenceudvikling og realkompetencevurdering
  • Uddannelsesinstitutionernes varetagelse af realkompetencevurdering og individuel kompetencevurdering (IKV).

  Program for karrierevejledning

  Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i et nationalt og internationalt perspektiv. Programmet forstår karriere som et bredt begreb, der handler om at udforske og håndtere liv, læring og arbejde og samspillet mellem disse i forandringer og overgange på tværs i livet.

  Programmet fokuserer på karrierevejledning i dybden og i bredden, herunder karrierevejledningsindsatser i grundskolen, på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt overgangen mellem disse, og fra uddannelse til erhverv. Endvidere fokuserer programmet på karrierevejledning for voksne i beskæftigelse og uden for arbejdsmarkedet.

  Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Samspillet mellem karrierevejledning og skole eller uddannelsesinstitution, eksempelvis omkring karrierelæring forstået som erfaring med og refleksion over uddannelse, arbejde og sig selv og andre.
  • Organisering af karrierevejledning og samarbejde med andre aktører som skole, uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv.
  • Potentialer og roller for forældre i forhold til unges karrierelæring og valg af uddannelse og erhverv, herunder vejlederes og læreres samarbejde med forældre
  • Karrierevejledningens mulighed for at understøtte øget social retfærdighed og bæredygtighed
  • Udvikling af karrierevejledning som profession, herunder tværprofessionelt samarbejde, professionsetik, karrierevejlederen som agent for faglig udvikling og forandring.

  Program for erhvervspædagogik

  Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for voksen- og ungdomsuddannelser både i et nationalt og internationalt perspektiv samt i det formelle og det parallelle uddannelsessystem. Formålet forstås bredt i forhold til at imødekomme unges og voksnes behov, aktuelle samfundsmæssige behov, den aktuelle politik på området og i forhold til uddannelsesinstitutioners og interessenters forskellige interesser og behov. Programmet har særlig fokus på pædagogik på erhvervsskoler og andre erhvervsrettede uddannelser.

  Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Pædagogisk, didaktisk og faglig udvikling, evaluering og læring herunder integration af it, innovation og entreprenørskab
  • Et bredt og sammenhængende livsperspektiv for de unge og voksne med henblik på inkluderende læringsmiljøer på uddannelsesinstitutioner
  • Læreres pædagogiske uddannelse, kompetencer og identitet herunder digitale kompetencer, innovation samt entreprenørskab set i lyset af livslang læring
  • Uddannelsesinstitutioners organisationer og kulturer
  • Udvikling af teori, metoder og modeller i relation til forskning og udvikling i felten.

   

 • Medarbejdere

  Følgende medarbejdere er tilknyttet centret

  Sanne Haase, docent, ph.d.

  T: +45 87 55 17 26
  E: saha@via.dk 

  Se alle medarbejdere tilknyttet centret

   

  Karrierevejledning

  Randi Boelskifte Skovhus, lektor, ph.d.

  T: +45 87 55 19 81
  E: ras@via.dk

  Bo Klindt Poulsen, lektor, ph.d.-studerende

  T: +45 87 55 19 47
  E: bokp@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Se alle medarbejdere tilknyttet Program for karrierevejledning

   

  Erhvervspædagogik

  Christina Højlund, adjunkt

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 48 45
  E: choj@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Se alle medarbejdere tilknyttet Program for erhvervspædagogik

   

  Realkompetence

  Bodil Husted, lektor,

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: + 45 87 55 18 59 
  E: bohu@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

  Se alle medarbejdere tilknyttet Program for realkompetence

 • Samarbejdspartnere

  Vi er altid interesserede i nye samarbejdspartnere. Blandt centrets nuværende kan nævnes:

  Danske og udenlandske universiteter

  • Aarhus Universitet 
  • Aalborg Universitet 
  • Roskilde Universitetscenter 
  • University of Iceland 
  • University of Jyväskylä, Finland 
  • Malmö Högskola 
  • JAMK, University of Applied Sciences, Finland
  • NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for lærerutdanning, Norge
  • Høgskolen i Lillehammer, Norge
  • International Centre for Guidance Studies (iCeGS), University of Derby, England.

  Erhvervsskoler, folkeskoler med flere, fx

  • Learnmark Horsens 
  • Tradium, Randers 
  • Aarhus Produktionsskole.

  Faglige netværk og organisationer

  • NVL – Nordisk Netværk for Voksnes Læring
  • EUCEN – European Universities Continuing Education Network  
  • Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training
  • NICE – Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe
  • Nationalt netværk for vejledningsforskning i Danmark
  • Kommunernes Landsforening 
  • Danmarks Lærerforening
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark.

  Professionshøjskoler:

  • Københavns Professionshøjskole
  • University College Syddanmark 
  • University College Sjælland 
  • University College Lillebælt 
  • University College Nordjylland