VIA Didaktik pædagog med barn

Vi udvikler viden om samspillet mellem uddannelse og profession

VIA Profession & Uddannelse

Center for forskning & udvikling

Vi vil skabe, udvikle og forske i viden, der styrker samspillet mellem uddannelser og professioner. Fokus er blandt andet på didaktik, vejledning, evaluering og etik. Vores forsknings- og udviklingsprogrammer foregår i nært samarbejde med praksis.

Forskningsområder

Vi vil generere viden, der kan kvalificere professionsuddannelsernes praksis og dermed højne sammenhængen med det arbejdsliv, der følger efter uddannelse. 

For at knytte de teoretiske og analytiske perspektiver sammen med de praksisrettede har vi et tæt samarbejde med centrale aktører både i professionsuddannelser og professionel praksis. Den viden vi opnår i fællesskab kan resultere i tiltag som for eksempel udvikling af nye efter- og videreuddannelsestilbud til de socialfaglige og pædagogiske professioner og erhverv. 

Vi forsker blandt andet i didaktik, i nye former for kompetenceudvikling, i vejledningsmetoder, i evaluering som ledelsesredskab og i etiske problemstillinger i pædagogisk og socialt arbejde.

Kontakt forskningscentret:
Lisbeth Lunde Frederiksen
Centerleder VIA Profession & Uddannelse
T: +45 87 55 17 05
E: lluf@via.dk
Centrets UC Viden-profil

 

Centrets forskning- og udviklingsprojekter er organiseret i fire programmer:

Professionsdidaktik

Kontakt:

Birgitte Lund Nielsen
Programleder for Professionsdidaktik
T: +45 87 55 30 85
E: bln@via.dk

Vejledning og mentorskab i pædagogiske og sociale kontekster

Kontakt:

Karen Annette Paaske
Programleder for Vejledning og mentorskab i pædagogiske og sociale kontekster
T: +45 87 55 13 20
E: kpa@via.dk

Evaluering, dokumentation og evidens

Kontakt:

Jens Hansen Lund
Programleder for Evaluering, dokumentation og evidens
T: +45 87 55 30 63
E: je@via.dk

Dannelse og etik i professionel praksis

Kontakt:

Jan Jaap Rothuizen
Programleder for Dannelse og etik i professionel praksis 
T: +87 55 34 04
E: jjr@via.dk

Portræt af Lisbeth Lunde

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere

Måden hvorpå praksis møder de nye lærere, er afgørende for deres trivsel, og om de ønsker at søge væk fra grundskolen

Nyuddannede lærere skal støttes de første år

Ny forskning skal hjælpe med at fastholde nyuddannede lærere og give dem fodfæste i folkeskolen.

Bachelorvinkler på lærerprofessionen

Bachelorvinkler på lærerprofessionen

Tidsskriftet består af artikler skrevet af nyuddannede lærer på baggrund af deres bachelorprojekter.