Medarbejdere holder møde med samarbejdspartnere

Nye læringsformer i erhvervsrettede uddannelser

VIA Professionsdidaktik

Program for forskning

VIA Professionsdidaktik støtter projekter om didaktik og nye læringsformer. Vi tager udgangspunkt i de teknisk-merkantile og kreative professionsbacheloruddannelser.

Om programmet

 • Forskningsområder

  Vi forsker bl.a. i nye læringsteknologier, læreplans-design og problembaseret læring.

  Forskningsprogrammets overordnede formål er at udforske undervisnings- og læringsformer i professionsuddannelser indenfor VIA-Erhverv med deres særlige videnformer rettet mod uddannelsernes specifikke aftagerfelt.

  Programmet sigter bredt og kan eksempelvis omhandle:

  • Nye undervisningsformer
  • Nye læringsteknologier
  • Læreplans-design
  • Didaktiske koncepter som problembaseret Læring og CDIO (Conceive, Design, implement, operate)
  • Professionsidentitet.
  Programmet består af forsknings- og udviklingsprojekter udført af undervisere på uddannelserne i VIA-Erhverv. Hvert projektforløb strækker sig over to år og udføres under den såkaldte Frascati-rammes kriterier. Derved produceres således ny viden til professionsuddannelserne. Samtidig styrkes undervisernes akademiske og professionelle kompetencer inden for forskning og udvikling.

   

 • Udvalgte projekter

  Følgende er eksempler på programmets seneste projekter. 

  Anne-Grete Olesen
  ago@via.dk 

  Kropssprogets vilkår og muligheder i digitaliseret undervisning. 
  Projektet belyser betydningsskabelse i digitalt medieret undervisning hvor muligheder for den kropslige nonverbale kommunikation umiddelbart reduceres.


  Lars Hedegaard 
  lhe@aarhustech.dk

  Spilmekanismers indflydelse på motivation og læring i Bygningskonstruktøruddannelsen.
  Gennem Design based studier belyser projektet, hvordan forskellige former for spil og spilmekanismer påvirker motivationen for læring.


  Heidi Hyldal Bjørn
  hhb@via.dk

  Nye differentieringsformer i undervisningen.
  Projektet belyser nye måder hvormed man kan organisere en undervisningssituation ud fra taksonomiske niveauer.


  Mette Falbe Hansen
  mfh@aarhustech.dk

  Ændringer i læringen ved digitaliseret undervisning i forhold til traditionel undervisning.
  Gennem et komparativt studie belyser projektet forskelle i læringsudbytte ved hhv. traditionel face to face-undervisning og digital medieret undervisning.


  Se flere af forskningsprogrammets projekter i UC Viden
 • Medarbejdere

  Følgende medarbejdere er tilknyttet VIA Professionsdidaktik.

  Verner Larsen, adjunkt, ph.d., programkoordinator

  T: +45 87 55 41 17
  E: vla@via.dk
  UC Viden-profil
  LinkedIn-profil

   

  Henrik Richardy Christensen, Associate Professor, Master of Science Credit responsible VCM

  T: +45 87 55 44 08 
  E: hc@via.dk UC Viden-profil 

   

  Kristine Nielsen, Arkitekt og Lektor 

  VIA Bygningskonstruktøruddannelsen
  T: +45 87 55 40 65
  E: krni@via.dk
  UC Viden-profil 

   

  Karen HH Andersen Arkitekt og Lektor 

  T: +45 87 55 42 52 
  E: khpk@via.dk
  UC Viden-profil

   

  Jane Bang, Associate Professor; MSc. (Marketing) & Graduate Diploma (Organisation & Management) 

  T:+45 87 55 44 04   
  E: jaba@via.dk   
  UC Viden-profil

   

  Tine Juhl Wade, Senior Lecturer

  T:+45 87554433
  E: tijw@via.dk   
  UC Viden-profil

   

   

  Særlig viden om:
  • Marketing
  • Organisation and management
  • Qualitative research
 • Samarbejdspartnere

  Programmets medarbejdere indgår i nationale og internationale netværk.

  Nationale

  • Aalborg Universitetet, Institut for læring og filosofi

  Internationale

  • European educational research organization (EERA)
  • European conference of educational research (ECER)
  • Legitimation Code Theory network (LCT network).