VIA Livslang læring

I Program for Realkompetence (NVR) arbejder vi med anerkendelse af realkompetencer. Vi virker som ’Selskab til fremme af realkompetence’ og bidrager til udvikling af konstruktiv praksis og viden om arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

Hent viden og bliv inspireret 

Mand foran tavle

Forsknings- og udviklingsprojekter

Vi udvikler projekter med danske og udenlandske samarbejdspartnere.

Bøger

Udgivelser

Find inspiration til arbejdet med anerkendelse af realkompetence.

 

Videnportal om realkompetencevurdering

Platformen er dit opslagsværk, når du arbejder med realkompetencer. Brug den til at kvalificere din arbejde og som inspiration til ny viden.

The Learner at the Centre - VPL Biennale-bog 2017 

Realkompetencevurdering er i stadig højere grad indlejret i arbejds- og læreprocesser og udgør et vigtigt incitament og vejledning for den enkeltes kompetenceudvikling.

 • Samarbejdspartnere og netværk

  Vi indgår i en række nationale og internationale samarbejder med universiteter, myndigheder og institutioner.

  Vi samarbejder med:

  Forskningsinstitutioner

  • Roskilde Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Linköping Universitet

  Ministerier og regioner

  • Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling
  • Uddannelses- og forskningsministeriet
  • Region Midtjylland

  Uddannelsesinstitutioner

  Faglige organisationer

  Vi er medlem af flere netværk:

  • Ekspertpanel for Validering i NVL (Nordisk Netværk for Voksnes læring)
  • EUCEN (European University Continuing Educational Network)
 • Program for Realkompetence

  Program for Realkompetence indsamler, udvikler og formidler viden om realkompetence.

  Vi virker som "Selskab til fremme for realkompetencen" og bidrager således til udvikling af en bevidst, kritisk og konstruktiv praksis og viden om arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i Danmark. Vi samarbejder med forskningsinstitutioner nationalt og internationalt.

  Aktiviteter er så vidt muligt baseret på samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre aktører og interessenter, som arbejder med anerkendelse af realkompetencer.

  VIA University College står bag Program for Realkompetence, der blev etableret i 2007 med støtte fra Undervisningsministeriet.

 • Medarbejdere

  En række medarbejdere er tilknyttet forskningsprogrammet. Kontakt en af medarbejderne, hvis du har spørgsmål til realkompetence.

  Bodil Husted, programleder, lektor

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: + 45 87 55 18 59 
  E: bohu@via.dk

  Ulla Nistrup

  Master i læreprocesser, Pædagogisk konsulent,
  VIA Efter- og videreuddannelse
  T:+ 45 87 55 18 55
  E: uni@via.dk

  Jeanette Lindholm, lektor, ph.d.-studerende

  VIA University College
  T: +45 87 55 24 07
  E: jli@via.dk

  Anette Nymann, lektor

  VIA Efter- og videreuddannelse
  T: +45 87 55 18 80
  E: ny@via.dk

  Marianne Tolstrup, lektor

  UC Lillebælt
  T: +45 22 11 78 38
  E: mato1@ucl.dk

 • Hvad er realkompetence?

  Realkompetence bliver ofte oversat til 'det du kan'.

  Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer. Det er uden betydning, om personens viden, færdigheder og kompetencer er opnået via en uddannelse, i arbejdslivet eller i det civile liv, for eksempel i foreninger.

  Realkompetencer kan beskrives som et samspil mellem forskellige læringsarenaer:

  Billedet, som er indsat i Word-filen kan ikke indsættes, da det er for lille!!

  Der er en række principper bag anerkendelse af realkompetence: 

  • Uddannelsernes mål og adgangskrav udgør målestokken for realkompetencevurdering
  • Den enkelte skal selv bidrage aktivt til dokumentationen
  • Realkompetencevurdering er gratis for kortuddannede
  • Uddannelsernes niveau og kvalitet må ikke forringes
  • Metoderne skal sikre pålidelighed og tillid til resultatet
  Der skal udstedes beviser Anerkendelse af realkompetencer er en sammenhængende proces med forskellige delelementer: afklaring, dokumentation, vurdering og evt. anerkendelse. Mange interessenter og aktører er involveret i anerkendelse af realkompetencer.
 • Konsulentydelser

  Vi tilbyder konsulentbistand til uddannelsesinstitutioner, virksomheder - private og offentlige - og andre aktører, som arbejder med realkompetence.

  Konsulentbistand kan være relevant for eksempelvis uddannelsesinstitutioners arbejde med realkompetencer i forbindelse med:

  • Systemudvikling
  • Dokumentation og udvikling af realkompetencer
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, der løser opgaver med realkompetencer
  • Udvikling af evaluerings- og dokumentationsmetoder
  Kontakt:

  Bodil Husted, leder af Program for realkompetence
  E: bohu@via.dk
  T: 87 55 18 21