Forsknings og udviklingsprojekter

Hent viden og inspiration om realkompetence fra vores projekter.

Erasmus + Projekt, EffectVPL (effectiveness in VPL)

Projektets formål er at afdække og vurdere effektivitet i processerne for anerkendelse af et individs ikke-formelle og uformelle læring med det overordnede formål at forbedre effektiviteten af politik og praksis for anerkendelse af realkompetencer.

Læs mere om projektet Effectiveness in VPL (pdf)

Erasmus + Projekt, Vince (Validation for Inclusion of New Citizens of Europe)

Projektets formål er at hjælpe flygtninge og migranter med at integrere sig i EU-lande særligt gennem anerkendelse af deres kompetencer. Projektet sigter mod at tilpasse eksisterende og dokumenteret velegnede metoder til også at inkludere en marginaliseret gruppe inden for de videregående uddannelser, og sådan at disse imødekommer de nyankomnes behov og forudsætninger.

Læs mere om projektet Validation for Inclusion of New Citizens of Europe (pdf)

Individuel kompetencevurdering ved professionsbacheloruddannelserne(IKV pro-projektet)

Projektet kombinerer teoretisk forskning med udviklingsaktiviteter. Målet er at kvalificere professionshøjskolernes tilgang til livslang læring. Projektet forbinder den ikke-formelle, den uformelle og formelle læring i et kompetenceudviklingsperspektiv.

Læs mere om projektet: 

Udviklingsprojekter ved professionsbacheloruddannelserne:

Ph.d.-studier ved RUC:

Forskning, herunder et forskningssamarbejde mellem RUC, Universitetet i Bremen og NVR (Program workshop, november 2014, RUC): 
Henning Salling Olesen, Professor dr.h.c. Graduate School of Lifelong Learning, Roskilde Universitet.

Simone Haasler, Zentrum für Arbeit und Politik, Universität Bremen.

Yggdrasil

Projektet har til formål at synliggøre og dokumenterer kompetencer, som personer har tilegnet sig især i arbejdslivet eller fritidslivet og som der ikke findes papir på. Det kan f.eks. være arbejdsløse, ufaglærte, flygtninge, indvandrere eller andre grupper af mennesker, der ikke har en kompetencegivende uddannelse fra Danmark, Norge eller Sverige.

Læs mere om Yggdrasil (pdf)

Individuel kompetenceafklaring i AMU (’Før-fasen’)

Projektet, der blev afsluttet i 2014, havde til formål at styrke beskæftigelsesperspektivet i IKV i AMU. Fokus var den afklarende proces i IKV-før-fasen. NVR indgik som videnaktør i samarbejdet med tre VEU-centre.

Læs mere om projektet:

Livslang læring og realkompetence

I Danmark anses livslang læring for at have en vigtig velfærdspolitisk betydning. Professionshøjskolerne har i den forbindelse en helt central opgave i at fremme kompetenceudvikling

Læs mere om projektet Livslang læring og realkompetence (pdf)

Competence-pro (Nordplus-projekt)

Projektet udvikler og beskriver kompetenceprofiler for dem, der arbejder med realkompetence/validering (især vejledere og bedømmere). Kompetenceprofilerne beskrives gennem princippet om læringsudbytte. Projektet har desuden til formål at udvikle en enkel og lettilgængelig videnplatform om validering, som kan bruges af praktikere i hele norden. Platformen er tilgængelig juni 2016.

LEVER – et Erasmus+ - projekt

Projektet har til formål at udvikle en model for dokumentation og certificering af kompetencer (soft skills), der er udviklet og tilegnet i den frivillige sektor – for eksempel via foreningsaktiviteter.

Læs mere om projektet på http://www.leverproject.eu

Projektet holder afsluttende konference d. 1. og 2. december 2016.

AVA - Action plan for validation and non-formal adult education

NVR – Program for Realkompetence - udarbejder survey og analyse for Erasmus+ - projektet AVA, Action plan for validation and non-formal adult education. Surveyen afdækker 20 landes arbejde med realkompetence i ikke-formel læring, for eksempel på højskoler og daghøjskoler.

Læs mere på projektets hjemmeside