The Learner at the Centre - VPL Biennale-bog 2017

Realkompetencevurdering (engelsk VPL) er i stadig højere grad indlejret i de primære arbejds- og læreprocesser. RKV udgør et vigtigt incitament og vejledning for individets kompetenceudvikling i begge processer. RKV understøtter således en tilgang til den kompetencebaserede udvikling som et spørgsmål om delt ejerskab mellem borgere og organisationer.

The Validation of Prior Learning (VPL) is more and more embedded in the primary processes of learning and working. VPL is a stimulus and ‘guide’ for sustainable personal development, in both processes. Moreover, it is aiming at creating shared ownership of citizens and organisations concerning their competency-based development.