Samfund, ledelse og sociale forhold

Forskningscentre og -programmer

VIA har opbygget stor viden om professionelles arbejde med sociale forhold. Det handler om alt fra arbejdet med udsatte børn og unge, beskæftigelse, socialt entreprenørskab og velfærdsstaten i forandring.